Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejskie działania "TRASA E-30"

Data publikacji 16.05.2008

W dniu 15 maja br. na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym E-30, policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy wojewódzkiej w Łodzi wraz z kolegami z Kutna, Łowicza, Skierniewic, Zgierza, Łęczycy oraz komisariatu autostradowego w Parzęczewie przeprowadzili cykliczne działania pod nazwą "TRASA E-30".

Działania były ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przestępczości, poprzez kompleksową kontrolę środków transportu drogowego. Jednocześnie prowadzono je w innych województwach, przez które przechodzi wspomniana droga oraz poza granicami kraju - w Niemczech i Holandii.

Policjanci kontrolowali pojazdy i sprawdzali przewożony ładunek na punktach kontrolnych usytuowanych, na terenie powiatów kutnowskiego i łowickiego oraz autostradzie A-2. W akcji razem z policjantami brały udział też inne podmioty, a mianowicie funkcjonariusze straży granicznej, inspekcji transportu drogowego, państwowej straży pożarnej, izby celnej, żandarmerii wojskowej oraz przedstawiciele służb weterynaryjnych i GDDKiA.

W efekcie skontrolowano 441 pojazdów, ujawniając 217 wykroczeń, za które nałożono 122 mandaty karne, 8 nietrzeźwych kierujących oraz 3 naruszenia w transporcie drogowym zakończone sporządzeniem decyzji administracyjnych. Ponadto w wyniku kontroli ujawniono 2 kierowców bez uprawnień do kierowania i 21 niesprawności w stanie technicznym pojazdów oraz 1 osobę poszukiwaną, jako zaginiona, którą był obywatel Włoch.

Najważniejszym jednak było to, że w czasie trwania akcji na 131 km drogi  E-30 przechodzącej przez woj. łódzkie, nie wydarzył się żaden wypadek drogowy.
Powrót na górę strony