Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwumilionowe zagrożenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 30.08.2021

29 sierpnia 2021 r. zostało naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dwumilionowe zagrożenie. Każdego dnia nanoszonych jest ponad tysiąc zagrożeń. Najczęściej wskazywanymi kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

5 lat temu, pod koniec sierpnia 2016 r., kończył się sukcesem etap pilotażu aplikacji w trzech wybranych garnizonach Policji. W efekcie tych działań została podjęta decyzja o sukcesywnym jej wdrożeniu na terenie całego kraju. Proces ten zakończył się 5 października 2016 r. Od tamtej pory współtworzone ze społeczeństwem narzędzie cieszy się nieustającą popularnością. Każdego dnia nanoszonych jest ponad 1 tys. zagrożeń, których występowanie w środowiskach lokalnych ma negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi. Najczęściej wskazywanymi kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zgłoszenia w tych kategoriach stanowią 70% wszystkich naniesionych na Mapę zagrożeń. Bardzo często również sygnalizowane są nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w postaci niewłaściwej infrastruktury drogowej czy złej organizacji ruchu drogowego co w efekcie wymiernie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Należy podkreślić, że z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa korzystają nie tylko internauci czy Policja, ale również różnego rodzaju służby i instytucje, których zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nasi partnerzy nie tylko zapoznają się z naniesionymi zagrożeniami, ale również biorą czynny udział w procesie weryfikacji i eliminacji zagrożeń. W wielu przypadkach czynią to samodzielnie. Spośród potwierdzonych zagrożeń Policja przekazała zgodnie z właściwością odpowiednim podmiotom ponad 20 tys. różnego rodzaju zgłoszeń. Sytuacje te są sukcesywnie eliminowane, co znajduję odzwierciedlenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Łatwy i powszechny dostęp do aplikacji umożliwia każdemu zaangażowanie się w działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Przekazywane Policji informacje o zagrożeniach są kluczowym źródłem informacji o sytuacjach wymagających reakcji służb porządkowych. Z punktu widzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to warunek sine qua non jej funkcjonowania, bowiem aplikacja bazuje na współpracy Policji ze społeczeństwem. Dlatego też, zachęcamy do dalszego korzystania z aplikacji. Pamiętać jednak należy, że każde naniesione zagrożenie jest traktowane z taką samą należytą powagą i zaangażowaniem Policji czy innych służb i instytucji zaangażowanych w proces weryfikacji i eliminacji potwierdzonych zagrożeń.

Dziękując za aktywne korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zaznaczyć należy, iż dostępne obecnie na Mapie kategorie nie wyczerpują wszystkich potencjalnie mogących wystąpić zagrożeń. Na bieżąco analizowane są potrzeby wprowadzenia zmian w tym katalogu. Jednakże biorąc pod uwagę przyjęty sposób weryfikacji i eliminacji zgłoszeń pamiętać należy, iż w sytuacjach nie ujętych w katalogu lub wymagających pilnej interwencji Policji należy korzystać z innych kanałów komunikowania się z Policją, w tym z wykorzystaniem telefonów alarmowych.

Zrzut ekranu pokazujący wygląd Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Biuro Prewencji KGP

Powrót na górę strony