Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie okresu wakacji na wodach i terenach przywodnych w 2021 r.

Data publikacji 01.09.2021

Za nami okres wakacji spędzanych przez miliony Polaków nad wodą i terenach przywodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwała m.in. Policja. Pomimo dużego zaangażowania różnego rodzaju służb, również w bieżącym roku doszło do tragicznych zdarzeń w postaci utonięć osób.

W bieżącym roku, obok funkcjonowania stałych jednostek/komórek wodnych Policji, w których służbę pełni 161 funkcjonariuszy, powołano dodatkowo 74 sezonowe komórki wodne Policji, w których pełniło służbę 304 policjantów. W okresie minionych wakacji tj. od dnia 26 czerwca do dnia 31 sierpnia br. zorganizowano blisko 5 200 patroli wodnych Policji, które zrealizowały około 9 000 służb. Tworzenie sezonowych komórek wodnych Policji, kierowanie znacznej liczby policjantów do pełnienia służby patrolowej czy prowadzenie akcji profilaktycznych promujących bezpieczny wypoczynek nad wodą, to tylko niektóre przykłady działań Policji realizowanych samodzielnie, jak też przy współudziale partnerów, których ustawowym czy statutowym działaniem jest dbałość o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji.

Pomimo tak dużego zaangażowania sił i środków policyjnych oraz innych podmiotów nie jest możliwe, aby objąć nadzorem wszystkie akweny. W okresie wakacji br. na terenie kraju odnotowano 167 utonięć osób, tj. o 43 osoby mniej niż w sezonie wakacyjnym 2020 roku i o 36 mniej niż w roku 2019. Podkreślić należy, iż policjanci podczas prowadzonych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych 22 – krotnie podjęli działania skutkujące wyratowaniem osób tonących.

Najczęściej do wypadków utonięć dochodziło w: jeziorach (46), rzekach (29) stawach (27). W morzu odnotowano 11 utonięć osób. Do powyższych zdarzeń doszło pomimo dużej aktywności podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego oraz innych służb, które znajdując się blisko zdarzeń zagrażających życiu natychmiast podejmowały akcje ratownicze. Przyczyn powyższych utonięć należy upatrywać w przecenianiu umiejętności, czy też braku ostrożności, braku respektu do ostrzeżeń sygnalizowanych przez służby ratownicze o niekorzystnych warunkach panujących nad morzem.

Najczęściej do wypadków utonięć osób dochodziło w weekendy (79 osób), a jeśli brać pod uwagę pory dnia to były to popołudnia i wieczory (77 osób). Na podstawie czynności wykonanych przez Policję na miejscu zdarzenia stwierdzono, iż alkohol jako przyczyna utonięcia osób występował w 14 przypadkach. Najliczniejszą grupą wśród ofiar utonięć stanowili mężczyźni (149). Pozostałe przypadki utonięć to kobiety - 10 oraz ośmioro dzieci.

W czasie wakacji, w cieniu pandemii, policjanci podczas spotkań profilaktycznych,  starali się przekazać osobom wypoczywającym nad wodą podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ponadto, podejmowali działania w zakresie oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz obejmowali nadzorem, we współpracy z podmiotami wykonującymi ratownictwo wodne te miejsca, które zwyczajowo wykorzystywane są do kąpieli.

___________________

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony