Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt INT 149 pn. „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego” - podsumowanie dotychczasowych działań z niemieckimi partnerami

Data publikacji 03.09.2021

Już prawie dwa lata trwa projekt INT 149 pod nazwą „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego”. Przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań jak i zaplanowanie nowych przedsięwzięć.

W spotkaniu roboczym, które odbyło się w siedzibie zachodniopomorskich policjantów wzięli udział  ; Pani Ewa Maślana- koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Szczecinie, mł. insp. Grzegorz Sudakow- Naczelnik WKS KWP,  przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP oraz nadkom. Marcin Kłosiński- Kierownik Referatu Wodnego WP KMP w Szczecinie.


Kolejne spotkanie odbyło się 3.09.2021r. z udziałem niemieckich funkcjonariuszy z  Meklemburgii Pomorza Przedniego tj. nadkomisarz Jens Mattutat i nadkomisarz Christian Albert z Policji Wodnej w Wolgast. Niemieccy mundurowi wspólnie z szczecińską Policją Wodną ustalili wspólne patrole, które odbędą się 22 września w Nowym Warpnie. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania wyposażenia, jakim dysponują polscy i niemieccy wodniacy. Funkcjonariusze będą mogli wymienić się doświadczeniami  w zakresie służby na wodzie. Patrole będą wracały szczególną uwagę na kłusownictwo. Należy bowiem pamiętać, że w  przypadku zorganizowanego kłusownictwa całkowicie łamie się  zasady dotyczące okresów ochronnych i okresów odbywania tarła, co prowadzi do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych.


Przypomnijmy. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska i dofinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę prawie 397 tysięcy euro. Partnerami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w realizacji projektu są: Policja Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego  oraz Akademia Morska w Szczecinie. 


Są to głównie  działania ukierunkowane na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a przede wszystkim wypracowanie wspólnej metodyki pracy.
W ramach projektu została  zakupiona nowoczesna łódź patrolowa, wyposażona w nawigację, sonary i radar oraz pojazd terenowy marki Isuzu D-max wraz z przyczepą podłodziową. Ten nowoczesny sprzęt otrzymała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.
Dodatkowo zaplanowano przeprowadzenie w najbliższym czasie  wspólnych seminariów i spotkań, pozwalających na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a w efekcie wypracowanie wspólnej metodyki pracy. W spotkaniu udział wezmą partnerzy programu a oprawę teoretyczną związaną z bio różnorodnością  na wodzie zapewnią  specjaliści z Akademii Morskiej w Szczecinie.


Zakres organizacji ochrony środowiska po obu stronach granicy jest inny. Dlatego projekt obejmuje także  skoordynowanie działań prowadzonych po obu stronach granicy, zacieśnienie współpracy, uzupełnienie wiedzy na temat przepisów środowiskowych obu państw, a następnie wypracowanie wspólnej, transgranicznej metodyki pomiarów i dokumentacji miejsc zdarzeń na obszarach wodnych z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.
Kolejnym elementem projektu, który zostanie zrealizowany wraz z rozpoczęciem roku szkolnego jest edukacja dzieci i młodzieży. Uświadomienie najmłodszemu pokoleniu jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, zbieranie śmieci czy też właściwe zachowania na wodzie.

ZP KWP/AG

Powrót na górę strony