Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w lesie

Data publikacji 03.09.2021

Dzisiaj przed siedzibą Nadleśnictwa Kielce odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa i zgodnego z prawem korzystania z terenów leśnych. Wziął w niej udział Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak. Tematem wiodącym spotkania była poprawa bezpieczeństwa w lasach oraz współdziałanie Lasów Państwowych z Policją w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń.

Podczas dzisiejszej konferencji poruszono wiele ważnych i aktualnych tematów dotyczących bezpiecznego korzystania z lasów. Jej uczestnicy podkreślali, jak ważne jest podnoszenie świadomości osób korzystających z dobrodziejstwa przyrody.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak przybliżył strukturę szkodnictwa leśnego na podległym terenie oraz omówił współpracę Lasów Państwowych i Policji w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń.

Z kolei Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta zwrócił uwagę  na najczęstsze niepożądane zdarzenia na terenach leśnych z którymi stykają się świętokrzyscy policjanci. Wśród nich wyróżnił kradzieże, kłusownictwo oraz nieuprawniony wjazd do lasów. Przypomniał także, o wielu zaginięciach oraz poszukiwaniach w które za każdym razem angażowani są policjanci.  

Obecny na konferencji rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kielce, zastępca nadleśniczego Roman Wróblewski na przykładzie Kielc omówił m.in., bezpieczne korzystanie z terenów leśnych w obrębie miasta, a rzecznik prasowy Nadleśnictwa Suchedniów, nadleśniczy Piotr Fitas omówił przypadki zaginięć podczas grzybobrania w Puszczy Świętokrzyskiej.

Uczestnicy konferencji odpowiadali także, na pytania obecnych dziennikarzy.

Podsumowując dzisiejsze spotkanie, uczestnicy podziękowali sobie za dotychczasową współpracę i zapewnili o jej dalszym zacieśnianiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w lasach.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach

  • Konferencja prasowa.
  • Konferencja prasowa.
  • Konferencja prasowa.
  • Konferencja prasowa.
  • Konferencja prasowa.
  • Konferencja prasowa.
  • Konferencja prasowa.
  • Konferencja prasowa.
  • Konferencja prasowa.
Powrót na górę strony