Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczali mecz GKS-u Katowice z Banikiem Ostrawą

Data publikacji 06.09.2021

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z mundurowymi z katowickiego oddziału prewencji zabezpieczali w sobotę mecz piłki nożnej. Podczas kolejnego spotkania rozgrywanego na stadionie przy ul. Bukowej, GKS Katowice towarzysko podejmował Banik Ostrawę. Jeszcze przed meczem policjanci zabezpieczyli ponad 100 sztuk materiałów pirotechnicznych. Pomimo tego pseudokibice wnieśli na stadion kolejne race i je odpalili.

W sobotnie popołudnie katowiccy policjanci wspólnie z mundurowymi z oddziału prewencji zabezpieczali mecz towarzyski pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i Banika Ostrawa. W zabezpieczeniu imprezy sportowej udział wzięło ponad 170 policjantów z prewencji oraz pionu kryminalnego z katowickiej komendy, mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz przewodnik psa służbowego z psem wyszkolonym na wyszukiwanie materiałów pirotechnicznych. Policjanci zabezpieczali m.in. rejon stadionu, trasy przejazdu kibiców, dworce i szlaki komunikacyjne. Policyjny pirotechnik z psem wspólnie z katowickimi policjantami sprawdził obiekt, na którym rozgrywany był mecz. W czasie kontroli przed sektorem zajmowanym przez katowickich kibiców, w rejonie punktów gastronomicznych, mundurowi znaleźli wykopany dół przykryty blachą i trawą, w którym ukryte były materiały pirotechniczne. Mundurowi zabezpieczyli ponad 100 sztuk różnego rodzaju materiałów pirotechnicznych.

Kolejny raz do złamania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych doszło już w trakcie meczu. Pseudokibice obu drużyn w swoich sektorach odpalili około 60 rac świetlnych i dymnych. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości stadionowej już pracują nad identyfikacją osób, które wniosły, a także użyły materiałów pirotechnicznych w trakcie meczu. Ponadto w związku z zabezpieczeniem meczu policjanci nałożyli 27 mandatów i sporządzili 2 wnioski o ukaranie do sądu.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, za bezpieczeństwo podczas trwania imprezy masowej odpowiada organizator. To służby porządkowe organizatora zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Tylko wtedy Policja może podjąć działania na terenie imprezy masowej.

Ponadto, na teren imprezy masowej zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące m.in. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za posiadanie materiałów pirotechnicznych, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz stadionowy zakaz.

Czynności w sprawie identyfikacji osób, które wniosły materiały pirotechniczne na teren stadionu, a także osób, które odpaliły race trwają.

 • 2 - zdjęcie kolorowe: czterech umundurowanych policjantów oddziału prewencji nadzorujący przejście kibiców
 • 3 – zdjęcie kolorowe: umundurowani policjanci oddziału prewencji przez policyjnymi radiowozami nadzorujący przejście kibiców
 • 4 - zdjęcie kolorowe: pięciu umundurowanych policjantów oddziału prewencji przed policyjnym radiowozem
 • 5- zdjęcie kolorowe: czterech umundurowanych policjantów przed stadionem GKS Katowice
 • zdjęcie kolorowe: policyjne radiowozy na ulicy przed stadionem
 • zdjęcie kolorowe: policyjne radiowozy na ulicy Bukowej przed stadionem
 • zdjęcie kolorowe: umundurowani policjanci katowickiej komendy przed stadionem GKS Katowice
 • zdjęcie kolorowe: policjant drogówki podczas kontroli drogowej samochodu osobowego
 • zdjęcie kolorowe: umundurowany policjant z policjantem operacyjnym podczas przeszukania pomieszczenia budynku klubowego
 • zdjęcie kolorowe: umundurowany policjant z policjantem operacyjnym podczas przeszukania pirotechnicznego pomieszczenia budynku klubowego
 • zdjęcie kolorowe: umundurowany policjant z policjantem operacyjnym z przedstawicielem kibiców podczas przeszukania pomieszczenia budynku klubowego
 • zdjęcie kolorowe: umundurowany policjant podnoszący darń, pod którą był ukryty pakunek z materiałami pirotechnicznymi
 • zdjęcie kolorowe: umundurowany policjant rozpakowujący pudełko z materiałami pirotechnicznymi
 • zdjęcie kolorowe: pudełko z materiałami pirotechnicznymi
 • zdjęcie kolorowe: wykopany dół, w którym ukryte były pudełka z materiałami pirotechnicznymi
 • policyjny technik kryminalistyczny wykonujący oględziny ujawnionych materiałów pirotechnicznych
 • zdjęcie kolorowe: pudełko z ujawnionymi materiałami pirotechnicznymi
 • zdjęcie kolorowe: ofoliowane pudełko z materiałami pirotechnicznymi
 • zdjęcie kolorowe: ujawnione materiały pirotechniczne rozłożone na podłożu
 • zdjęcie kolorowe: ujawnione materiały pirotechniczne rozłożone na podłożu
 • zdjęcie kolorowe: ujawnione na sektorze pseudokibiców zużyte pojemniki po materiałach pirotechnicznych
 • zdjęcie kolorowe: policjanci ruchu drogowego na policyjnych motocyklach
 • zdjęcie kolorowe: policjanci ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania kierujący ruchem
 • zdjęcie kolorowe: policjanci ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania kierujący ruchem
Powrót na górę strony