Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uderzenie w grupę przestępczą organizującą nielegalne gry hazardowe

Data publikacji 09.09.2021

5 osób zatrzymanych podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, to efekt współpracy Prokuratury Regionalnej w Krakowie, funkcjonariuszy CBŚP i KAS. Według śledczych przestępczy proceder polegał na organizowaniu gier hazardowych na niezarejestrowanych automatach i czerpaniu z tego korzyści finansowych. Gang działał na terenie kraju oraz w Czechach.

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej prowadzą funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Kielcach i policjanci z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2016-2019, na terenie większości województw w Polsce, a nawet w Czechach. Członkowie grupy organizowali gry hazardowe na niezarejestrowanych automatach bez uzyskania koncesji. W tym celu utworzono sieć podmiotów, tzw. „słupów”, pozorujących legalną działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pomieszczeń, automatów i ich oprogramowania. Według śledczych, biznesowo powiązane ze sobą spółki zatrudniały pracowników tzw. inkasentów, których zadaniem była obsługa automatów zainstalowanych w wynajmowanych lokalach, a także odbieranie pieniędzy uzyskanych z gier hazardowych.

W minionym tygodniu w województwie podkarpackim, śląskim i małopolskim świętokrzyscy funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali 5 osób. Wówczas to, także przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych oraz użytkowane przez nich pojazdy, zabezpieczając przy tym telefony komórkowe, nośniki danych informatycznych oraz dokumentację finansowo księgową podmiotów będących przedmiotem śledztwa. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono blisko 50 tys. zł, które znajdowały się u 2 podejrzanych.

Zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych polegających na organizowaniu nielegalnych gier hazardowych. Dwóm spośród zatrzymanych ogłoszono zarzuty prania pieniędzy.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Pozostałych zatrzymanych prokurator objął dozorem policyjnym.

Warto podkreślić, że za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary administracyjne w wysokości 100 tys. zł za jeden automat.

Film Materiał filmowy z deskrypcją i audiodeskrypcją

Pobierz plik Materiał filmowy z deskrypcją i audiodeskrypcją (format mp4 - rozmiar 1.79 MB)

Powrót na górę strony