Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cyberprzestępczość – plaga XXI wieku? XXX Forum Ekonomiczne z udziałem nadinsp. Pawła Dobrodzieja

Data publikacji 09.09.2021

W dniach 7-9 września odbyło się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W panelu poświęconym zagrożeniom w cyberprzestrzeni pn. „Cyberprzestępczość – plaga XXI wieku?” uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

W ramach Forum Ekonomicznego 2021 w Karpaczu odbył się panel poświęcony cyberprzestępczości „Cyberprzestępczość – plaga XXI wieku?”, w którym oprócz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja udział wzięli również: Janusz Cieszyński, sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa; dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie; Philipp Amann, dyrektor ds. strategii w Europolu oraz Michael Malsch, attaché prawny z ambasady Stanów Zjednoczonych.

Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa stawiane w XXI w., związane z postępem technologii informacyjnych, a wraz z nim zależność codziennego życia od Internetu oraz anonimowości w cyberprzestrzeni, korelują z potrzebą podnoszenia jakości działania służb porządku publicznego i ich możliwości operacyjnych w zakresie realizowanych zadań ustawowych. Upowszechnienie dostępu do sieci Internet, w kontekście globalnego charakteru cyberprzestrzeni, przy jednocześnie stosunkowo dużej możliwości zachowania anonimowości sprzyja występowaniu różnego rodzaju zagrożeń nie tylko dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, ale także o charakterze stricte przestępczym (dotyczącym m.in. przestępczości o charakterze ekonomicznym, kryminalnym, w tym przestępstwa pedofilskie, czy narkotykowym).

Podczas panelu poruszono zagadnienia związane ze wzrostem cyberprzestęczości, wskazując jednocześnie, że skala przestępstwa popełnianych w sieci jest większa niż pokazują dane, co wynika z niezgłaszania niektórych sytuacji.

Pan minister Janusz Cieszyński w odniesieniu do utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) wskazał, że ma to być narzędzie dla Policji do obsługi napływających zgłoszeń o incydentach.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej podkreślił, że „na bieżąco możemy śledzić statystykę przestępstw i widzimy jak ich ilość cały czas rośnie”, wskazując, że efektywność działania CBZC zależy od posiadania w jego strukturach wykwalifikowanych specjalistów. Wskazał również, że kandydat do służby w CBZC musi posiadać określone predyspozycje i nie każdy ekspert branży IT może trafić w jego szeregi. „Potrzebujemy ludzi, ponieważ nawet najlepsza technologia nie jest skuteczna, gdy nie ma ekspertów, potrafiących wykorzystać jej potencjał” – stwierdził. Zaznaczył także, iż wysoka jakość współpracy międzynarodowej oraz posiadanie odpowiedniego sprzętu jest niezwykle istotne w kontekście efektywnego funkcjonowania CBZC. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność dostosowania obowiązujących przepisów prawa, co zapewni skuteczne zwalczanie tego rodzaju przestępczości - dodał Komendant.

KGP (mk)

Powrót na górę strony