Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolnictwo służb mundurowych po 1989 roku - zmiany, tradycja, wartości i tożsamość

Data publikacji 14.09.2021

Instytut Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po raz drugi w tym roku zorganizował konferencję naukową w formie on-line pt.: „Szkolnictwo służb mundurowych po 1989 roku - zmiany, tradycja, wartości i tożsamość”.

13 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa on-line pt. „Szkolnictwo służb mundurowych po 1989 roku - zmiany, tradycja, wartości i tożsamość”. Konferencję otworzyła Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Iwona Klonowska, która przywitała gości oraz skierowała podziękowania do Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka, za objęcie konferencji patronatem honorowym.

Celem konferencji była ekspozycja różnorodnych ponad 30-letnich doświadczeń kształcenia kadr służb mundurowych, a w szczególności - zachodzących w systemach kształcenia formacji zmian, zarówno w warstwie prawno-administracyjnej, aksjologicznej, kulturowej, społecznej, dydaktycznej, programowej, organizacyjnej i technicznej. Interesujące stało się poznanie roli i znaczenia paradygmatów edukacji służb mundurowych wywiedzionych z pedagogiki jako nauki. Wskazana perspektywa historyczna, sięgająca początków transformacji ustrojowej w Polsce, a więc 1989 roku skłaniała do eksploracji treści i formy współczesnej edukacji służb, z uwzględnieniem oceny znaczenia uznawanych przez nią wartości przedwojennych formacji oraz kultywowania ich tradycji.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele m.in.: Akademii Sztuki Wojennej, Instytutu Pamięci Narodowej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, innych uniwersytetów, ośrodków naukowych i szkoleniowych, instytucji kultury i administracji publicznej.

Na zakończenie konferencji Zastępca Komendanta - Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr Andrzej Żyliński, podziękował członkom komitetu naukowego, członkom komitetu organizacyjnego za jej przygotowanie, a wszystkim prelegentom za ciekawe tematy prelekcji, dzięki którym stała się ona interesującą formą wymiany doświadczeń naukowych w dziedzinie edukacji służb mundurowych po 1989 roku.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • plakat a na nim napis: Szkolnictwo służb mundurowych po 1989 roku - zmiany, tradycja, wartości i tożsamość
Szczytno, 13 września 2021 r. Na górze plakatu logo WSPol w Szczytnie i logo Policji. W tle widoczna grafika przedstawiająca maszerujących policjantów oraz salę wykładową i monitor przed siedzącymi w ławkach policjantami.
  • umundurowana policjantka za mównicą, z tyłu widoczny monitor z plakatem informującym o konferencji
  • umundurowana policjantka za mównicą, z tyłu widoczny monitor z plakatem informującym o konferencji
  • umundurowany policjant za mównicą, z tyłu widoczny monitor z plakatem informującym o konferencji
  • mężczyzna w garniturze, w okularach, siedzi w pokoju przy biurku przodem do monitora, z tyłu widoczne regały z książkami i na ścianie zawieszone obrazki
  • mężczyzna w garniturze, w okularach, siedzi w pokoju przy biurku przodem do monitora, z tyłu widoczne regały z książkami i na ścianie zawieszone obrazki
Powrót na górę strony