Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie podsumowujące sezon wakacyjny w patrolach międzynarodowych

Data publikacji 15.09.2021

Wczoraj w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z dziesięcioma policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznego sezonu turystycznego w Chorwacji i Bułgarii. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster odpowiedzialny za tę formę współpracy międzynarodowej.

Generał Jarosław Szymczyk podczas spotkania podkreślił, że jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, której istotnym i bardzo zauważalnym, a przy tym efektywnym elementem, jest pełnienie służby w patrolach międzynarodowych. Polska Policja posiada już ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej, a przy tym taka forma współpracy wpisuje się w oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, w tym również poza granicami kraju, albowiem Polacy są społeczeństwem bardzo mobilnym, szczególnie w sezonie wakacyjno-urlopowym. Fakt, że Europa nie zna granic spowodował, że nasi rodacy bardzo chętnie i licznie spędzają wakacje poza granicami Polski. Wydaje się, że Chorwacja i coraz bardziej Bułgaria stanowią ulubiony kierunek wakacyjnych wojaży naszych rodaków. Szacuje się, że w bieżącym roku zostanie pobity kolejny rekord dotyczący liczby polskich turystów w Chorwacji.

Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Piotr Kulesza, biura które odpowiedzialne jest za organizację tej formy współpracy, przybliżył rys historyczny, bo zasadnym jest już użycie takiego sformułowania dla tego rodzaju współpracy, albowiem współpraca ta w przypadku Chorwacji prowadzona jest już od kilkunastu lat, zaś z Bułgarią zapoczątkowana została w 2016 r. i, z przerwą w ubiegłym roku, trwa do dziś. Warto odnotować, że tę formę służby na terenie różnych państw pełniła już ponad setka polskich policjantów. W chwili obecnej wciąż realizowane są wspólne patrole na terenie Czech.

W ocenie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera te bezpośrednie kontakty budują zupełnie inny, zarazem bardzo profesjonalny obraz całej naszej formacji policyjnej. Na jego prośbę, policjanci szczerze podzielili się refleksjami płynącymi z ich służby nad Adriatykiem i Morzem Czarnym. Przyznali, że z racji realizowanych zadań byli bardzo życzliwie przyjmowani przez naszych rodaków, którzy byli miło zaskoczeni ich obecnością na obczyźnie. Podobnie bardzo mile zostali przyjęci przez swoich zagranicznych partnerów, którzy już wręcz przyzwyczaili się do ich stałej obecności w sezonie wakacyjnym.

Policjanci podkreślili wręcz modelową współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi zarówno w Chorwacji, jak i Bułgarii, z której personelem pozostawali w stałym, bezpośrednim kontakcie roboczym. Podobnie policjanci bardzo wysoko ocenili koordynację z ramienia Biura Prewencji KGP. Podkreślili, że na pomoc w razie potrzeby mogli liczyć o każdej porze co jest szczególnie istotne w sytuacji pełnienia służby na terenie innego państwa.

Odpowiadając na pytania co do różnic w wyposażeniu indywidualnym, jak i komisariatów stwierdzili, że ich polskie wyposażenie nie odbiega standardami od wyposażenia policjantów zagranicznych, przy czym podkreślili, że ich umundurowanie uchodziło za najbardziej ergonomiczne i estetyczne na co zwracali uwagę nie tylko turyści, ale również policjanci innych państw, albowiem w patrolach międzynarodowych uczestniczą policjanci kilkunastu państw, również spoza Unii Europejskiej. Policjanci stwierdzili, że bardzo korzystnie na efektywność ich służby wpłynęła renegocjacja porozumień międzynarodowych, w wyniku której zostali wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego bez broni palnej. Rozwiązanie to spotkało się z dużą aprobatą partnerów zagranicznych.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował, że faktycznie docierają do niego podziękowania i informacje w trakcie różnego rodzaju spotkań gremiów międzynarodowych, że jest to bardzo efektywna i oczekiwana współpraca, zaś polscy policjanci swoje zadania realizują na bardzo profesjonalnym poziomie.

Generał Jarosław Szymczyk podziękował policjantom za tak szczerą wymianę poglądów, które zostaną uwzględnione podczas renegocjacji porozumień dotyczących pełnienia służby w przyszłym sezonie turystycznym, a przede wszystkim za zaangażowanie i profesjonalną realizację zadań podczas tak „ciężkich wakacji”, bo na tym właśnie polega służba, że w trakcie wypoczynku naszych rodaków ktoś musi czuwać nad ich bezpieczeństwem.

Z rąk nadinsp. Romana Kustera policjanci otrzymali listy gratulacyjne wraz z nagrodami motywacyjnymi, którymi zostali wyróżnieni przez Komendanta Głównego Policji.

(Biuro Prewencji, foto: Paweł Ostaszewski BKS KGP/ mw)

 • Komendant Główny Policji w mundurze
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanemu policjantowi i wręcza mu teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanemu policjantowi i wręcza mu teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanemu policjantowi i wręcza mu teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanej policjantce i wręcza jej teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanemu policjantowi i wręcza mu teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanemu policjantowi i wręcza mu teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanemu policjantowi i wręcza mu teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanej policjantce i wręcza jej teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanemu policjantowi i wręcza mu teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze polowym ściska dłoń umundurowanemu policjantowi i wręcza mu teczkę. Z tyłu na ścianie widoczny fragment napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji w mundurze i siedmioro umundurowanych policjantów, w tym dwie kobiety, stoją jeden za drugim pod ścianą z widocznymi fragmentami napisu: Komenda Główna Policji, a nad nim orzeł w koronie. Dziesięcioro policjantów w dłoniach trzyma granatową teczkę
Powrót na górę strony