Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie akcji "Nielegalne odpady 2021"

Data publikacji 10.09.2021

"Nielegalne odpady 2021" to ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów, którą przeprowadzono 8 września br. Jej organizatorem był Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W działaniach uczestniczyli również policjanci, Inspektorzy Ochrony Środowiska, funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Łącznie skontrolowano 3819 pojazdów ciężarowych, z których to 1039 pojazdów przewoziło różnego rodzaju odpady.

8 września 2021 r. została przeprowadzona ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów "Nielegalne odpady 2021"

Ma ona na celu zwalczanie nielegalnych transportów odpadów w różnej postaci. Priorytetem służb zaangażowanych w działania est walka z przestępczością środowiskową. W działaniach uczestniczyli Inspektorzy Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Łącznie zaangażowanych zostało aż 1195 osób wykonujących czynności kontrolne.

Na terenie całego kraju utworzono 103 wspólne punkty kontrolne, gdzie poddano kontroli łącznie 3819 pojazdów ciężarowych, z których to 1039 skontrolowanych pojazdów przewoziło różnego rodzaju odpady.

Ujawniono 13 nielegalnych transportów odpadów, w tym 4 nielegalne transporty przemieszczające odpady w strumieniu transgranicznym. Wobec ujawnionych podmiotów będą prowadzone dalsze działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zostaną podjęte właściwe działania sankcyjne zarówno na podstawie przepisów ochrony środowiska,. jak i przepisów kodeksu karnego.

Stwierdzono również szereg nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym kontrolowanych pojazdów , bądź sposobem zabezpieczenia przewożonego towaru, w wyniku czego służby dokonały zatrzymania dowodów rejestracyjnych oraz nałożyły grzywny w postaci mandatów karnych.

Prowadzone działania, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, będą kontynuowane nadal na szczeblach regionalnych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska planuje, aby tego rodzaju działania były stałym elementem współpracy służb w zakresie ograniczania nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami.

Powrót na górę strony