Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym. Wrześniowe ćwiczenia w Krakowie.

Data publikacji 17.09.2021

W dniach 5-11 września 2021 roku w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia operacji kontrterrorystycznej w sytuacji ataku terrorystycznego z użyciem materiałów CBRN-E w ramach projektu “Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym”. W ramach treningu zostali przeszkoleni funkcjonariusze: służby kontrterrorystycznej (SPKP) z garnizonu małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego (CPKP BOA), funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (JRG-6 KM PSP Kraków) oraz funkcjonariuszy Policji Republiki Czeskiej z Jednostki Specjalnej z Ostravy. Budżet projektu przekracza 3 mln zł. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w toku dalszej służby.

Projekt "Skuteczni razem – SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym" jest inicjatywą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie, której specjalizacją jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Inspiracją projektu była współpraca z jednostką kontrterrorystyczną z czeskiej Ostrawy i możliwości, jakie daje wykorzystanie pojazdu typu platforma szturmowa w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w obiektach infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej. 

Grupą docelową projektu są funkcjonariusze z pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z garnizonów małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, jak też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy są ekspertami w zakresie zwalczania zagrożeń CBRN-e oraz zaproszeni przedstawiciele jednostki konterrorystycznej z Czech (Ostrawy), którzy z racji swojego doświadczenia, w projekcie pełnią rolę ekspertów w zakresie wykorzystania platformy szturmowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, numer projektu PL/2020/PR/0083.  

Celem projektu jest zwiększenie zdolności służb do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej poprzez realizację szkoleń z wykorzystaniem pojazdu z platformą szturmową.

W ramach projektu zakupiony został już specjalistyczny sprzęt w postaci pojazdu z platformą szturmową dla komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie ( o czym pisaliśmy tutaj: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/14035,Malopolscy-policjanci-rozpoczeli-eksploatacje-pojazdu-z-platforma-szturmowa-na-b.html ) 

Następnym etapem projektu  jest przeprowadzenie przez Policję  wspólnie z PSP praktycznych  szkoleń  – w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – na obiektach infrastruktury krytycznej i w przestrzeni publicznej. 

Projekt zakłada realizację trzech paneli szkoleniowych. Każdy z paneli będzie się składał z części teoretycznej i części praktycznej tj. ćwiczeń w ramach zaplanowanej operacji kontrterrorystycznej. Podczas wszystkich szkoleń będzie wykorzystywany zakupiony w ramach projektu pojazd typu platforma szturmowa. 

Pierwszy panel zrealizowano w dniach 5-11 września br.  W pierwszym dniu prowadzono zajęcia teoretyczne dot. m.in  CBRN-E. Następnie funkcjonariusze mieli zajęcia praktyczne, m.in na terenie elektrociepłowni w Krakowie. 
Podczas tego szkolenia nacisk  położono na wykorzystanie technik wysokościowych. W szkoleniu uczestniczyła także załoga śmigłowca Sekcji Lotniczej Wydziału Sztab Policji KWP w Krakowie. 
Finałem szkolenia były działania związane z pozorowanym atakiem terrorystycznym na elektrociepłownię.  Po wdrożeniu  procedur właściwych dla tego typu zdarzenia kryzysowego prowadzono negocjacje z terrorystami. W związku z  rozwojem akcji przystąpiono do szturmu na obiekt. Policjanci użyli w tym celu m.in. platformy  szturmowej, desantowali się także przy  użyciu śmigłowca. 
Po akcji wdrożono procedurę dekontaminacji zespołów bojowych SPKP (antyterroryści) oraz pojazdów specjalnych SPKP. Dekontaminację realizowali strażacy z grupy specjalistycznej SGRChem-Eko Kraków 6.  Wnioski z w/w scenariusza posłużą do opracowania algorytmu dla grup chemicznych z całej Polski..   

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i filmu z przebiegu ćwiczeń.

 • 1 slajd na telebimie podczas szkolenia
 • uczestnicy szkolenia siedzą słuchając wykładu
 • strażacy na szkoleniu siedzą na sali
 • zbliżenie na rękaw munduru policyjnego z naszywką z logo POLICJA i orłem
 • wykładowca na szkoleniu przemawia do mikrofonu
 • policjanci i strażacy słuchają wykładu
 • zbliżenie na rękę z logo
 • 11 policyjni antyterroryści z uprzężą służącą do przyczepienia na linie śmigłowca
 • 15 widok z oddali jak 6 policjantów wisi na linach niesionych przez śmigłowiec
 • policjant w kabinie śmigłowca mierzy z karabinku
 • policjanci podczepieni na linie niesieni przez śmigłowiec - widok z dołu
 • 17 policjanci na linie desantują się ze śmigłowca
 • 18 policjanci na linie desantują się ze śmigłowca , widać komin elektrowni
 • śmigłowiec nad elektrownią
 • policjanci na dachu elektrowni chwile po desancie
 • policjanci z czeskiej grupy na dachu elektrowni
 • policjanci po desancie na dachu elektrowni
 • kontrterrorysci grupują się na dachu po desancie
 • policjanci wchodzą do jednego z pomieszczeń
 • pojazdy specjalne TUR i platforma szturmowa jadą na miejsce
 • policjanci na platformie szturmowej
 • policjanci wchodzą na rampę platformy szturmowej
 • kontrterrorysci wspinają się po rampie
 • policjanci wchodzą z rampy na balkon
 • policjanci na ramie
 • policjanci wchodzą z rampy na balkon elektrowni
 • policjant w gotowości na rampie
 • policjanci ubezpieczają kolegów na rampie
 • policjanci w szyku bojowym na balkonie elektrowni
 • policjanci w szyku bojowym na balkonie elektrowni
 • policjanci przemieszczają się w szyku na balkonie
 • policjant - widok pleców - przemieszcza się po balkonie elektrowni
 • policjanci zjeżdżają na linach po budynku
 • policjant zjeżdża na linie
 • policjanci strzelcy wyborowi we wnętrzu budynku
 • policyjny pojazd opancerzony TUR
 • policjant wychyla się przez właz TURa
 • policjanci kryja się za TURem
 • policjant mierzy z karabinka opierając się o maskę pojazdu
 • policjanci w szyku taktycznym przy ścianie budynku
 • policyjny pirotechnik w kombinezonie balistycznym niesie podejrzany ładunek
 • strażak wyjaśnia szczegóły akcji
 • generał policji i strażacy obserwują przebieg ćwiczeń
 • 59 strażacy w kombinezonach przeciwchemicznych
 • policyjny pojazd specjalny zbliża się do podłoża do dekontaminacji
 • 61 TUR wjeżdża na podłodze dekontaminacyjne
 • 65 strażak w kombinezonie spryskuje środkiem neutralizującym pojazd policyjny
 • 67 strażak pryska na pojazd policyjny specjalnym środkiem
 • policyjny kontrterrorysta rozmawia z komendantem wojewódzkim
 • kierownictwo policji i straży pożarnej obserwuje ćwiczenia
 • policjant i strażak obserwuje działania jednostki straży pożarnej
 • zbliżenie na rękaw munduru policyjnego z naszywką SPAP AT KIELCE
Powrót na górę strony