Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XX pielgrzymka policjantów na Jasną Górę

Data publikacji 27.09.2021

Wczoraj w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej odbyło się XX Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego. Policyjni pielgrzymi modlili się w intencji poległych podczas służby, za bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu. W uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dra Józefa Guzdka uczestniczyły delegacje policjantów z całego kraju z gen. insp. Jarosławem Szymczykiem i jego zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Pawłem Dobrodziejem na czele. Garnizon Policji śląskiej reprezentował nadinsp. Roman Rabsztyn.

29 września obchodzimy dzień świętego Michała Archanioła. Archanioł jest patronem policjantów, żołnierzy i małych dzieci, a także opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. Walczy w imię sprawiedliwości i prawa. Daje wsparcie, jest też dawcą cierpliwości i szczęścia. Wczoraj, w przededniu patrona Polskiej Policji, na Jasną Górę przybyli jej przedstawiciele, by wziąć udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego, które nieprzerwanie od 20 lat organizowane są przez policyjne związki zawodowe.

Uroczystość na Jasnej Górze rozpoczęła się złożeniem wieńca przed płaskorzeźbą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk ze swoimi zastępcami, wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Piotrem Kujawą, JE Biskupem Józefem Guzdkiem, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 rok" Panią Teresą Bracką i Prezesem łódzkiego Stowarzyszenia Jarosławem Olbrychowskim złożył wieniec w hołdzie poległym i pomordowanym wiosną 1940 roku w ZSRR policjantom.

Z uwagi na stan epidemii, policyjni pielgrzymi modlili się w intencji poległych podczas służby, za bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu przed cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w kameralnym gronie i w ścisłym reżimie sanitarnym.

(KWP w Katowicach / zdjęcia: A. Gruca, A. Van/ az)

 • Stojący na baczność trzej policjanci, dookoła nich ludzie, ksiądz, grupa funkcjonariuszy zebrana na placu
 • Salutujący policjanci oraz złożony wieniec przy płaskorzeźbie
 • Salutujący policjanci oraz modlący się księża w rzędzie
 • Grupa stojących ludzi, funkcjonariuszy w maseczkach w budynku
 • Kobieta, która wygłasza kwestie przez mikrofon w kaplicy. W tle inni ludzie
 • Ołtarz Matki Bożej Jasnogórskiej, przy ołtarzu księża oraz funkcjonariusze
 • Ołtarz Matki Bożej Jasnogórskiej, przy ołtarzu ksiądz z uniesionymi dłońmi
 • Ołtarz Matki Bożej Jasnogórskiej, na ołtarzu siedzący ksiądz, przy ambonie wygłaszający treści funkcjonariusz policji
 • Ołtarz Matki Bożej Jasnogórskiej, przy ambonie ksiądz, przy ołtarzu inni księża oraz funkcjonariusze
 • Grono funkcjonariuszy policji zebranych przed ołtarzem w kaplicy, obok ksiądz
 • Policjant w mundurze, z maseczką ochronną
 • Policjant w mundurze, z maseczką ochronną
 • Policjant w mundurze, z maseczką ochronną
 • Dwóch policjantów stojących na baczność przy płaskorzeźbie „Gloria Victis"
 • Grono funkcjonariuszy siedzących w ławkach przy ołtarzu w kaplicy
 • Zbliżenie na funkcjonariuszy policji w maseczkach ochronnych
 • Ksiądz przy ambonie w kaplicy
 • Funkcjonariusz policji w maseczce ochronnej, dookoła inni ludzie
 • Gruba zebranych przed ołtarzem funkcjonariuszy policji, obok księża oraz sztandar
 • Gruba zebranych przed ołtarzem funkcjonariuszy policji, obok sztandar
 • Ksiądz przy ołtarzu, w tle widać grupę funkcjonariuszy policji zebranych przed ołtarzem
Powrót na górę strony