Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w naszych szeregach

Data publikacji 27.09.2021

27 września 2021 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 98 nowo przyjętych policjantów. Zostało ono zorganizowane w trakcie ceremonii wręczenia medali i odznaczeń państwowych i resortowych. Przypominamy także, że dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 3 listopada 2021 roku.

W uroczystości udział wzięli Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer wraz z zastępcą nadkom. Tomaszem Borowieckim, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi Jarosław Olbrychowski oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji, w tym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk oraz Zastepca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka.

Ślubowanie poprzedziło uroczyste wręczenie medali i odznaczeń. Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowo wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczonych zostało: złotym medalem za Długoletnią Służbę 2 osoby, srebrnym medalem za Długoletnią Służbę 17 osób, brącowym medalem za Długoletnią Służbę 5 osób. Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji honorowa odznaką za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został jeden funkcjonariusz. Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu medalu za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczonych zostało złotym medalem Dariusz Kubus Wójt Gmniny Andrespol, brązowym medalem: Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa, Dariusz Matyśkiewicz Wiceprezydent Miasta Bełchatowa, Dorota Salska była Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze. Po tej części rotę ślubowania wypowiedziało 98 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 62 policjantów i 36 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Na sam koniec uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin wręczył szable oraz ryngrafy w podziękowaniu za służbę funkcjonariuszom w stanie spoczynku, którzy odeszli na emeryturę. W uznaniu za ich wieloletnią słuzbę oraz sumienne wykonywanie obowiązków słuzbowych szablę z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Wicewojewody Łódzkiego Pana Karola Młynarczyka otrzymali: inspektor w stanie spoczynku Tomasz Jarzyna, młodszy inspektor w stanie spoczynku Grzegorz Sowa, młodszy inspektor w stanie spoczynku Mariusz Adamczyk, młodszy inspektor w stanie spoczynku Dariusz Chmielnicki, nadkomisarz w stanie spoczynku Radosław Włodarek, ryngraf otrzymali: młodszy inspektor w stanie spoczynku Jacek Rzepkowski, młodszy inspektor w stanie spoczynku Paweł Głuszczyk, młodszy inspektor w stanie spoczynku Zbigniew Morawski, młodszy inspektor w stanie spoczynku Mariusz Cichosz.

Ślubujący dzisiaj policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. Było to czwarte przyjęcie do służby w roku 2021. Dotychczas przyjęto 301 policjantów. W tym roku zaplanowano jeszcze dwa terminy przyjęć do służby:

 • 3 listopada 2021;
 • 30 grudnia 2021.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie.

Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

mł. insp. Joanna Kącka

 • Czapka policyjna i konstytucja.
 • Poczet sztandarowy.
 • Policjanci podczas uroczystości ślubowania.
 • Policjanci podczas uroczystości ślubowania.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nagradza funkcjonariusza.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nagradza funkcjonariusza.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przemawia.
 • Policjanci podczas uroczystości ślubowania.
 • Wojewoda nagradza funkcjonariusza.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nagradza funkcjonariusza.
 • Wojewoda nagradza funkcjonariusza.
 • Policjanci podczas uroczystości ślubowania.
Powrót na górę strony