Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja Narodowej Policji Ukrainy z wizytą w Polsce

Data publikacji 28.09.2021

W dniach 27 września – 1 października 2021 roku delegacja Narodowej Policji Ukrainy oraz DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) gości z wizytą w Warszawie. Jej celem jest umocnienie współpracy policyjnej oraz prezentacja dobrych praktyk w wybranych obszarach działania polskiej Policji.

28 września 2021 roku w Komendzie Głównej Policji powitana została oficjalnie 10-osobowa delegacja ukraińskiej Policji oraz DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) – międzynarodowego think tanku, zapewniającego państwom i podmiotom międzynarodowym wsparcie badawcze i projektowe w zakresie poprawy zarządzania oraz reform sektora bezpieczeństwa.

Podczas powitania obecni byli Dyrektorzy oraz ich Zastępcy z Biur Komendy Głównej Policji – Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Gabinetu Komendanta KGP, Biura Kontroli KGP, Biura Kryminalnego KGP, Biura Prewencji KGP oraz Biura Edukacji Historycznej — Muzeum Policji. To właśnie treść prezentacji przygotowanych przez wymienione Biura merytoryczne, stanowić będzie tematyczny punkt odniesienia oraz przedmiot zainteresowania ukraińskiej delegacji. Program przewiduje prelekcje dotyczące zarządzania strategicznego, szkolnictwa policyjnego, struktury organizacyjnej polskiej Policji oraz zagadnień związanych z przestępczością nieletnich. Ukraińscy delegaci będą także mieli okazję odwiedzić Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Komendę Stołeczną Policji. Organizacyjną stronę wydarzenia koordynuje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Jak podkreślono w przemówieniu otwierającym oficjalną część wizyty, polska Policja pragnie się podzielić z ukraińskim partnerem swoją wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami a przyjazd ukraińskiej delegacji wpisuje się w wieloletnią tradycję współpracy, służąc umocnieniu bilateralnych więzi oraz wzbogacając obie strony o cenny kapitał kompetencji i umiejętności.

(Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP)

Powrót na górę strony