Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA uhonorowani za współpracę z CBŚP

Data publikacji 30.09.2021

W siedzibie CBŚP odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Medalu za Zasługi dla Policji oraz Odznaki Okolicznościowej Medalu 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego. Odznaczeni zostali Pan Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Pan Jan Krzesiński Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podczas uroczystego spotkania zostały odczytane decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego o nadaniu odznaczeń, a następnie Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadinsp. Paweł Półtorzycki wręczył Brązową Odznakę Okolicznościową Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego Panu Mariuszowi Kasprzykowi, Dyrektorowi Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA. Medalem za Zasługi dla Policji został odznaczony Pan Jan Krzesiński, Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komendant CBŚP gratulując odznaczonym, podkreślił liczne zasługi, w tym najważniejsze wspólnie zrealizowane projekty, a także życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA od wielu lat wspiera funkcjonowanie Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie pozyskiwania środków z programów i funduszy europejskich. Działania te polegają w głównej mierze na aktywnym wsparciu Biura jako beneficjenta środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Pozyskane fundusze pozwalają przede wszystkim na rozwój zasobów ludzkich, zakup najwyższej jakości sprzętu czy też umożliwienie bezpośredniej wymiany informacji z partnerami zagranicznymi poprzez organizację spotkań o charakterze eksperckim czy operacyjnym. Na szczególną uwagę zwraca fakt, iż Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA od 2015 roku zarządza projektami dla Grantów Wysokiej i Niskiej Wartości dla platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której liderem jest Centralne Biuro Śledcze Policji. Projekty zrealizowane w ostatnich latach to blisko 5 mln zł pozyskanych z Europolu na operacyjne, strategiczne i ekspercie działania platformy EMPACT, które umożliwiły skuteczne zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej na terenie Unii Europejskiej.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie Porozumienia w sprawie zakresu i trybu współpracy podczas realizacji zadań w ramach międzynarodowych projektów platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne na lata 2022-2025.

*****

Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego jest nadawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji policjantom i pracownikom Policji oraz innym osobom w uznaniu osiągnięć w walce z przestępczością zorganizowaną lub wspierania działań Centralnego Biura Śledczego Policji. Odznaczenie jest nadawane na wniosek Komendanta Głównego Policji, z inicjatywy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Medal za Zasługi dla Policji nadawany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji m.in. na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie. Medal jest przyznawany przede wszystkim osobom cywilnym jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, jak również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.

 

  • Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki w mundurze wyjściowym.
  • Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Jan Krzesiński, Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Wewnętrznego stojący w pomieszczeniu.
  • Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki ściska dłoń Jana Krzesińskiego, Kierownika Zespołu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  • Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki odznacza medalem 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego Pana Mariusza Kasprzyka, Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.
  • Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki oraz Pan Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, podpisują porozumienie siedząc przy stole.
  • Uścisk dłoni pomiędzy Komendantem CBŚP nadinsp. Pawłem Półtorzyckim a Panem Mariuszem Kasprzykiem, Dyrektorem Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.
Powrót na górę strony