Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

Data publikacji 30.09.2021

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie porozumienia dotyczące współpracy przy zwalczaniu przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Gospodarzem wydarzenia był Wojewoda Opolski Pan Sławomir Kłosowki, natomiast sygnatariuszami Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk oraz Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Wojciech Jarczak. Porozumienie to zakłada między innymi współpracę, wzajemna pomoc, wymiana informacji oraz wspólne szkolenia.

Podpisanie porozumienia odbyło się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie wszystkich zgromadzonych przywitał Wojewoda Opolski Pan Sławomir Kłosowski. Pan wojewoda wskazał jak ważna jest współpraca Policji i Inspektoratu Ochrony Środowiska przy zwalczaniu przestępstw i wykroczeń, w szczególności tych dotyczących środowiska naturalnego.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk oraz Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Wojciech Jarczak podpisali porozumienie w zakresie przeciwdziałania tego typu przestępstwom.

Nielegalne odpady to obszar przestępczej działalności, który zagraża życiu i zdrowiu nie tylko ludzi, ale również zwierząt i środowisku. To między innymi skażenie wody, zatruwanie gleby czy też obniżenie jakości powietrza.

Jak podkreślił komendant wojewódzki nadinsp. Rafał Kochańczyk, bardzo ważna w takich działaniach jest profilaktyka i współpraca. To głównie na policjantach zajmujących się przestępczością gospodarczą spoczywa ciężar prowadzonych tego typu spraw. Wspomagają ich przy tym ich koledzy z prewencji oraz ruchu drogowego, którzy prowadzą wykroczenia oraz kontrolują pojazdy przewożące niebezpieczne odpady.

Porozumienie zakłada wspólne działania, wymianę informacji oraz udostępnianie danych dotyczących naruszeń złamania prawa. To także wsparcie merytoryczne, działania prewencyjne oraz szkolenia mające na celu zdobycie cennej wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

  • wojewoda opolski, inspektor ochrony środowiska i komendant wojewódzki policji w trakcie podpisywania porozumienia
  • wojewoda opolski, inspektor ochrony środowiska i komendant wojewódzki policji w trakcie podpisywania porozumienia
  • wojewoda opolski, inspektor ochrony środowiska i komendant wojewódzki policji w trakcie podpisywania porozumienia
  • wojewoda opolski, inspektor ochrony środowiska i komendant wojewódzki policji w trakcie podpisywania porozumienia
  • wojewoda opolski, inspektor ochrony środowiska i komendant wojewódzki policji w trakcie podpisywania porozumienia
  • komendant wojewódzki wypowiada się do mediów
Powrót na górę strony