Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji w Hadze na spotkaniu z Szefami Policji europejskich

Data publikacji 01.10.2021

Od 2010 roku Europejska Konwencja Szefów Policji (EPCC) stanowi platformę wymiany myśli i doświadczeń zwierzchników sił policyjnych państw Unii Europejskiej. W odbywającej się w dniach 29-30 września 2021 roku w Hadze Konwencji udział wziął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

EPCC – European Police Chiefs Convention, to wydarzenie gromadzące corocznie w jednym miejscu szefów Policji krajów członkowskich Unii Europejskiej. Biorą w nim udział również przedstawiciele agencji oraz instytucji unijnych odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa, a także innych organizacji międzynarodowych. Sesje plenarne oraz warsztaty tematyczne budują przestrzeń do dyskusji, wymiany myśli oraz analiz, których konkluzje mają znaczący wpływ na kształt bezpieczeństwa oraz kierunki przyszłej współpracy sił policyjnych. 

Formuła EPCC to także spotkania bilateralne szefów Policji. Podczas tegorocznej odsłony tego przedsięwzięcia, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkał się z Dyrektor Wykonawczą Europolu – panią Catherine De Bolle. Dyskusja koncentrowała się wokół kwestii współpracy z Europolem, zmierzającej w stronę wzmocnienia jego znaczenia we wspieraniu państw członkowskich Unii Europejskiej w obliczu aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz nowych wyzwań stojących przed organami ścigania. Podkreślono konieczność coraz szerszego stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych w walce z przestępczością oraz troski o stały rozwój innowacyjności.

Szef polskiej Policji uczestniczył także w bezpośrednich rozmowach z Kierownictwem Policji Estonii, Litwy oraz Islandii. Zakres rozmów był szeroki, odnosił się do szczegółowych kwestii, tak dotyczących współpracy międzynarodowej Policji, jak i problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego oraz transgranicznego.

W trakcie Konwencji nie przeszła bez echa sprawa aktualnie nurtująca kraje, których granice są jednocześnie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Ważny głos w tej sprawie zabrał na forum publicznym gen. insp. Jarosław Szymczyk. Podczas swojego przemówienia Szef polskiej Policji zwrócił się do zgromadzonych gości z apelem o zajęcie jednoznacznego i jednolitego stanowiska w odniesieniu do tak zwanego kryzysu migracyjnego, podkreślając, że przygraniczne problemy takich państw jak Litwa, Łotwa oraz Polska – związane bezpośrednio z agresywną i prowokacyjną polityką reżimu na Białorusi - mogą w krótkim czasie przekształcić się w poważne wyzwanie dla całej Europy. W swoim wystąpieniu poruszył także proceder nadużywania czerwonych not Interpolu (stanowiących informację dla organów ścigania na całym świecie o konieczności zlokalizowania i zatrzymania osoby poszukiwanej) przez niedemokratyczne reżimy, gdzie - w oparciu o mechanizmy poszukiwań Interpolu - próbuje się kontrolować oraz eliminować przeciwników politycznych.

Zarówno kwestia kryzysu migracyjnego, jak i czerwonych not zostały ujęte we wnioskach z warsztatów Szefów Policji poświęconych współpracy międzynarodowej. Warsztaty te uświetniła swoją obecnością Dyrektor Wykonawcza Europolu, Pani Catherine de Bolle oraz Sekretarz Generalny Interpolu, Pan Jurgen Stock.

Podczas Konwencji w Hadze, Komendantowi Głównemu Policji towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP / mw)

  • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Dyrektor Wykonawcza Europolu – pani Catherine De Bolle stoja obok siebie i pozują do zdjęcia. Obok nich z lewej strony stoją flagi Unii Europejskiej i Europolu, w tle widać ściankę z napisami: Europol i Making Europe safer.
  • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Sekretarz Generalny Interpolu, Pan Jurgen Stock stoją obok siebie i pozują do zdjęcia. W tle widać ściankę z napisami: Europol i Making Europe safer.">
  • Europejska Konwencja Szefów Policji (EPCC)  państw Unii Europejskiej w Hadze- zebrani siedzą na krzesłach w sali z zachowaniem dystansu i w maseczkach na twarzach - widok z tyłu a przed nimi i po bokach widać telebimy na których widnieje przemawiający mężczyzna
Powrót na górę strony