Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu witał nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 01.10.2021

30 września w siedzibie dolnośląskiej Policji odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Akty ślubowania funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Od początku roku przybyło blisko 630 nowych policjantów, którzy zasilili nasze szeregi. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji do Policji.

Wczoraj, tj. 30 września 2021 roku, przy ulicy Podwale we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy zdecydowali się zasilić szeregi dolnośląskiej Policji. Akty ślubowania funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant w swoim przemówieniu podziękował nowym policjantom wyboru takiej ścieżki kariery w swoim życiu podkreślając przy tym jak trudna i odpowiedzialna jest to praca. Życzył, aby ze służby czerpali jak najwięcej satysfakcji. W podobnym tonie wybrzmiały gratulacje i życzenia z ust Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego asp. szt. Piotra Malona. Kilka słów na temat ścieżki rozwoju jaka stoi otworem przed nowymi policjantami przedstawił Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Wojciech Wach.

Do dolnośląskiego garnizonu wstąpiło tym razem 106 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 33 kobiety. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym. Z tego też względu rota ślubowania składana była przez policjantów w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. Od początku roku dolnośląską Policję zasiliło blisko 630 nowych funkcjonariuszy. Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, bo już niemal 4 tysiące złotych netto dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA.

Kandydaci chcący zostać policjantami jeszcze w tym roku nie powinny zwlekać ze złożeniem odpowiednich dokumentów, gdyż najbliższy termin przyjęć przypada na dzień 03.11.2021 roku, a kolejny 30.12.2021 roku.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
Źródła: KPP w Górze,
KPP w Oławie,
KPP w Złotoryi,
KMP w Legnicy,
KMP w Jeleniej Górze,
KPP w Lubaniu,
KPP w Głogowie,
KPP w Zgorzelcu.

 • nowo przyjęci policjanci stoją obok kierownictwa jednostki
 • komendant gratuluje nowej policjantce
 • nowi policjanci ślubują, w tle widać godło, lektora i komendanta. nowi policjanci stoją tyłem
 • komendant gratuluje nowej policjantce
 • nowi policjanci stoją na sali i wypowiadają rotę ślubowania, w tle widać sztandar jednostki
 • grupa policjantów stoi na sali z podniesionymi prawymi rękami, wypowiadają słowa roty
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski stoi przy mikrofonie i przemawia
 • Komendant wręcza akt mianowania i gratuluje nowemu policjantowi
 • na sali stoi grupa nowo przyjętych policjantów uczestnicząc w uroczystości ślubowania
 • na sali nowi policjanci wypowiadają rotę ślubowania, obok stoją policjanci z kadry kierowniczej, w tle widać wyświetlany slajd z treścią roty oraz sztandar
 • policjanci skierowani w stronę wyświetlonego slajdu ślubują mając podniesione prawe ręce
 • komendant wręcza akt mianowania nowemu policjantowi, w tle widać pozostałych uczestników uroczystości
 • na tle banera jednostki stoi komendant i nowi policjanci
 • komendant z Oławy wręcza akt mianowania nowemu policjantowi, a tle widać pozostałych uczestników uroczystości
 • nowi policjanci ślubują mając podniesione ręce do góry
Powrót na górę strony