Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podjęcie współpracy z Narodową Policją Ukraińską w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji 07.10.2021

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Polska pomoc, pn. „Wdrażanie i wykorzystanie narzędzi ułatwiających policjantom interwencyjnym przeciwdziałanie zjawisku stosowania przemocy domowej”.

W 2020 roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie opracowali projekt z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym zwrócili uwagę na skuteczny system ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W szczególności zajęli się nowym uprawnieniem przyznanym Policji jakim jest wydanie wobec osoby, która swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – POLSKA POMOC, pn.  „Wdrażanie i wykorzystanie narzędzi ułatwiających policjantom interwencyjnym przeciwdziałanie zjawisku stosowania przemocy domowej”. Celem projektu jest przeprowadzenie 2 trzydniowych szkoleń dla 40 policjantów  Narodowej Policji Ukrainy w Kijowie oraz jednej wizyty studyjnej, połączonej ze szkoleniem w Polsce dla 6 przełożonych policjantów realizujących zadania w obszarze przemocy w rodzinie.

Szkolenia skierowane są do policjantów z Kijowa, którzy na co dzień podejmują interwencje w rodzinach dotkniętych przemocą. Podczas szkoleń zostaną przestawione rozwiązania systemowe oraz wypracowane w Polsce narzędzia i rozwiązania dotyczące przemocy domowej.:

- Postępowanie podczas interwencji związanej z przemocą domową – narzędzie szacowania ryzyka

- Prawne rozwiązania stosowane w Polsce i możliwość ich implementacji w warunkach Ukrainy bez wrażania kompleksowych rozwiązań prawnych – procedura „Niebieskiej karty”, „Nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia”, „Zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia”

- Inscenizacja interwencji – szacowanie ryzyka, zebranie informacji, komunikacja interpersonalna

- Studium przypadków – weryfikacja przydatności narzędzia szacowania ryzyka.

- Warsztatowa weryfikacja rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce. Omówienie roli funkcjonariusza: mediator? arbiter? urzędnik?

W ramach projektu w dniach 27.09. do 29.09.2021 roku odbyła się wizyta studyjna policjantów z Kijowa, podczas której przedstawiono szczegółowy plan realizacji szkoleń dedykowanych dla policjantów z Ukrainy. Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawili aspekty prawne oraz metody i formy podejmowania interwencji w sytuacji, gdzie dochodzi do przemocy w rodzinie. W sposób szczegółowy omówili kwestionariusz szacowania ryzyka, nakaz/ zakaz opuszczenia miejsca zamieszkania.

Podczas wizyty policjanci  z Kijowa mieli możliwość odwiedzenia Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, gdzie zapoznali się z codzienną służbą polskich policjantów zajmujących się realizacją zadań w obszarze przemocy. Mieli możliwość obserwacji pełnienia służby na stanowisku służby dyżurnej.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony