Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie

Data publikacji 11.10.2021

Od piątku (08.10.21 r.) policjanci z komendy powiatowej w Radziejowie mają swój Sztandar. Sztandar został ufundowany przez społeczność powiatu radziejowskiego w dowód uznania dla policyjnej służby. Akt nadania podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński. Z rąk Pana Jarosława Kołtuniaka Starosty Radziejowskiego Sztandar odebrał nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, a następnie wręczył go mł. insp. Tomaszowi Pacholskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie.

Uroczystość odbyła się na boisku Zespołu Szkół im. W. Łokietka, a poprzedziła ją Msza Święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w intencji policjantów i pracowników Policji, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. biskup Krzysztof Wętkowski, a towarzyszyli Mu Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ks. prałat Stanisław Kotowski oraz ks. dziekan Ireneusz Mrowicki proboszcz parafii.

Uroczysty apel rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który oddał honor sztandarom, a następnie dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie przy taktach Mazurka Dąbrowskiego, odśpiewanego przez kompanię honorową, wciągnięto na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych na służbie policjantów oraz pracowników i funkcjonariuszy Policji, którzy zmarli w wyniku zakażenia wirusem COVID-19.

Następnie mł. insp. Tomasz Pacholski – Szef radziejowskich policjantów przywitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in.: nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pani Joanna Borowiak Poseł na Sejm, Pan Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, nadinsp. Piotr Leciejewski Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, st. bryg. Jacek Kaczmarek Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. biskup Krzysztof Wętkowski, ks. prałat Stanisław Kotowski Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Pan Jarosław Kołtuniak Starosta Radziejowski, a także Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu radziejowskiego.

Sztandar został ufundowany z inicjatywy Honorowego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru, którego przewodniczącym został Pan Jarosław Kołtuniak Starosta Radziejowski. W skład komitetu weszli: Pan Grzegorz Piasecki Wicestarosta Radziejowski, Pan Bartosz Michał Bazela Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Toruniu, Pani Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, gwardian Mariusz Kapczyński Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Pani Joanna Borowiak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Ufundowanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie jest wyrazem społecznego uznania za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę funkcjonariuszy Policji na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli.

Najważniejszym punktem uroczystości było przekazanie Sztandaru. Po odczytaniu Aktu Nadania, Starosta Radziejowski przekazał Sztandar Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie. Następnie w drzewce Sztandaru wbite zostały dwadzieścia dwa gwoździe honorowe, a Ordynariusz Diecezji Włocławskiej ks. biskup Krzysztof Wętkowski, dokonał jego poświęcenia. Poczet sztandarowy przemaszerował dumnie placem, gdzie odbywała się uroczystość prezentując Sztandar zgromadzonym.

Dalej nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, który powiedział m.in.:

 • Pierwsza ważna uroczystość w życiu policjanta to złożenie uroczystego ślubowania. Tu pojawia się sztandar... Rota ślubowania i sztandar są symboliczne i bardzo głębokie. My każdego dnia służymy, podkreślam to służymy. W imieniu załogi tej komendy składam przyrzeczenie, że nigdy zaufania, którym nas obdarzono, nie zawiedziemy. Codziennie będą zakładać mundur i służyć temu społeczeństwu, pod tym Sztandarem. Z ogromną dumą, honorem i oddaniem.

Następnie Patronka honorowa przedsięwzięcia Pani Joanna Borowiak - Poseł na Sejm RP, która przypomniała okoliczności zrodzenia się tej inicjatywy oraz podziękowała ówczesnemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie mł. insp. Karolowi Konopackiemu za inspirację.

 • To wyjątkowy wręcz historyczny dzień nie tylko dla jednostki w Radziejowie, ale dla całej lokalnej społeczności... . Sztandar jednoczy wokół siebie, buduje poczucie przynależności i tożsamości, i jestem przekonana, że tak będzie także z policjantami z Radziejowa. To doskonała okazja, aby podziękować policjantom za ich służbę, za to, że jesteście zawsze w gotowości.

Głos zabrał także nadinsp. Piotr Leciejewski Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy:

 • Sztandar, stanowiący o sile i jedności radziejowskiej komendy, jest symbolem łączącym współczesne i przyszłe pokolenia policjantów. To także duma, zaszczyt i honor. Jednak nade wszystko ogromne zobowiązanie, zobowiązanie wierności, symbol etosu zawodu policjanta. To druga jednostka w naszym garnizonie, gdzie na Sztandarze obok orła widnieje napis “BÓG HONOR OJCZYZNA”.

Wśród przemawiających nie mogło zabraknąć Starosty Radziejowskiego Pana Jarosława Kołtuniaka, który powiedział:

 • Ogromnie się cieszę, że idea powstania Sztandaru dla komendy policji w Radziejowie znalazła swój finał. Sztandar od wieków był symbolem jedności. To pod sztandarem gromadziły się społeczności w chwilach zagrożenia, to z nimi obrońcy Ojczyzny ruszali do walki. Józef Piłsudski w jednym ze swoich przemówień określił sztandar jako “widoczny znak naszych obowiązków względem tego czemu służymy niezależnie od tego skąd pochodzimy, jakie wartości wyznajemy, jakie reprezentujemy nurty polityczne”. W słowach, które widnieją na tym Sztandarze zawiera się wszystko o co walczyć i za co warto umierać.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i pocztów sztandarowych przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Głównej Policji.

 

 • Policjanci w kościele.
 • Policjanci w ławkach podczas mszy.
 • Biskup podczas mszy.
 • Goście podczas mszy.
 • Orkiestra w kościele.
 • Kompania honorowa opuszcza kościół.
 • Policjanci podczas przemarszu ulicami miasta.
 • Płat sztandaru.
 • Oddanie honoru sztandarowi.
 • Przemarsz przed szpalerem policjantów.
 • Przemówienie komendanta policji.
 • Wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru.
 • Wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru.
 • Wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru.
 • Wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru.
 • Wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru.
 • Wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru.
 • Odebranie sztandaru od Starosty.
 • Przekazanie sztandaru.
 • Wręczenie sztandaru policjantowi z pocztu.
 • Przemarsz pocztu sztandarowego.
 • Poświęcenie sztandaru.
 • Przemówienie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji.
 • Przemówienie Pani Poseł na Sejm.
 • Przemówienie Wicewojewody.
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 • Przemarsz kompanii honorowej Policji.
 • Przemarsz orkiestry.
Powrót na górę strony