Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji z wizytą w USA. Polska Policja oficjalnie reprezentowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Data publikacji 12.10.2021

Po raz pierwszy w historii polska Policja będzie miała oficjalne przedstawicielstwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 7 października 2021 roku w Ambasadzie RP w Waszyngtonie Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk uroczyście wprowadził na to stanowisko nowego Oficera Łącznikowego Policji w USA.

Od 7 października 2021 roku polską Policję w Stanach Zjednoczonych Ameryki reprezentować będzie mł. insp. Beata Trojanowska. Oficjalny początek misji Oficera Łącznikowego Policji w USA jest wydarzeniem historycznym – o jego znaczeniu świadczy ranga gości, którzy tego dnia pojawili się w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. We wprowadzeniu nowego Oficera Łącznikowego Policji udział wzięli Komendant Główny Policji, gen insp. Jarosław Szymczyk wraz z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, a także Ambasador RP w USA, Pan Piotr Wilczek, jak również przedstawiciele amerykańskich agencji federalnych takich jak FBI (Federal Bureau of Investigation Federalne Biuro Śledcze), DEA (Drug Enforcement of Administration – Amerykański Urząd ds. Walki z Handlem Narkotykami) oraz US Homeland Security Department (Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych).

Nowy Oficer Łącznikowy Policji odpowiedzialny będzie za współpracę z amerykańskimi organami ścigania, które pozostają jednym z najważniejszych partnerów polskiej Policji w obszarze zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości kryminalnej.

Pobyt Komendanta Głównego Policji w USA był także okazją do spotkań i rozmów z reprezentantami amerykańskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Szef polskiej Policji wraz ze swoim Zastępcą mieli okazję złożyć wizytę w Kwaterze Głównej Policji Miasta Nowy York, gdzie rozmawiali między innymi na temat użytkowania kamer nasobnych przez funkcjonariuszy nowojorskiej Policji. Komendanci zapoznali się także ze specyfiką pracy oraz zadań jednostki specjalnej działającej w strukturach nowojorskiej Policji (Emergency Service Unit) oraz jednostki lotnictwa policyjnego (Aviation Unit).  

W planie wizyty nie mogło także zabraknąć miejsca na kwestie dotyczące szkolnictwa policyjnego, w którego arkana wprowadziło polskich delegatów Kierownictwo nowojorskiej Akademii Policyjnej.

Jednym z najważniejszych punktów Agendy było spotkanie Komendanta Głównego Policji z Dyrektorem Federalnego Biura Śledczego. Polska Policji od lat skutecznie współpracuje z Federalnym Biurem Śledczym i między innymi o perspektywach umocnienia oraz zacieśnienia tej współpracy rozmawiano w Kwaterze Głównej FBI w Waszyngtonie.

Ważnym tematem poruszonym podczas dyskusji była kwestia walki z cyberprzestępczością. Rozmówcy zgodnie podkreślili, że skuteczna odpowiedź organów ścigania na zagrożenia w świecie cyfrowym opiera się na ścisłej współpracy, wymianie doświadczeń, szerokim wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz konsekwentnym dążeniu do innowacyjności. Gospodarz spotkania oraz Komendanta Główny Policji z uznaniem odnieśli się do jakości współpracy polskich policjantów oraz agentów FBI,  znajdującej odzwierciedlenie w wymiernych efektach w walce z przestępczością.

 

 

Powrót na górę strony