Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji z wizytą we Włoszech - zacieśnianie współpracy w trosce o wspólne bezpieczeństwo. Wręczenie Medali za Zasługi dla Policji

Data publikacji 13.10.2021

Zacieśnienie bilateralnej współpracy policyjnej oraz nowe wyzwania organów ścigania w obliczu zagrożeń w świecie cyfrowym - to wiodące tematy rozmów Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z przedstawicielami włoskich sił policyjnych. Szef polskiej Policji udekorował także Medalami za Zasługi dla Policji włoskich funkcjonariuszy oraz reprezentantów polskiego korpusu dyplomatycznego we Włoszech za zaangażowanie i współpracę.

Wizyta Szefa polskiej Policji we Włoszech stanowiła okazję do spotkania z Komendantem Głównym Polizia Di Stato (Policji Państwowej), prefektem Lamberto Gianinnim. Komendant Główny Policji podziękował za wieloletnią, efektywną polsko-włoską współpracę policyjną. Podkreślił znaczenie wsparcia, jakiego włoscy funkcjonariusze udzielają polskim policjantom oraz wyraził nadzieję na dalszy dynamiczny, wielowymiarowy rozwój dwustronnej współpracy.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono kwestii działań sił policyjnych w obliczu wciąż realnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Szefowie służb podzielili się doświadczeniami oraz praktykami, o które w czasie pandemii wzbogaciły się Policje obu państw.

Podniesiona została także problematyka walki z cyberprzestępczością. Gen. insp. Jarosław Szymczyk wspomniał w tym kontekście o projekcie utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma stanowić bezkompromisową, zdecydowaną odpowiedź polskiej Policji na cyberataki oraz rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego, polegające na przestępczym wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że efektywność działań organów ścigania w tym obszarze opiera się głównie na dobrej współpracy, intensywnej wymianie doświadczeń, stałym doskonaleniu kompetencji, jak również szerokim wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych w bieżącej pracy Policji.

W agendzie nie zabrakło także miejsca na spotkanie z Komendantem Głównym Guardia di Finanza (Korpusu Straży Skarbowej) – Generałem Korpusu Armii Giuseppe Zafarana. Polska Policja oraz Guardia Di Finanza od lat współpracują ze sobą, przede wszystkim na gruncie szkoleniowym oraz bilateralnej wymiany informacji dotyczącej przestępczości gospodarczej. Szefowie służb zgodnie przyznali, że szeroko rozumiana przestępczość gospodarcza jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów przestępczości, wymagającym szczególnego zaangażowania, wiedzy i umiejętności ze strony służb powołanych do jej zwalczania. Obaj Komendanci podziękowali za dotychczasową współpracę zajmując wspólne stanowisko w kwestii perspektyw jej dalszego rozwoju.

12 października 2021 roku w Ambasadzie RP w Rzymie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Zasługi dla Policji, stanowiących symboliczne podziękowanie dla osób zaangażowanych w polsko-włoskie działania na rzecz bezpieczeństwa. Udział w niej wziął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Ambasador RP w Rzymie Pani Anna Maria Anders, członkowie polskiego korpusu dyplomatycznego we Włoszech, a także przedstawiciele włoskich służb policyjnych oraz organów administracji.

Medal za Zasługi dla Policji z rąk Komendanta Głównego Policji przyjęła między innymi Pani Ambasador Anna Maria Anders, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim Pan Janusz Kotański, wybrani reprezentanci polskiego korpusu dyplomatyczny we Włoszech, a także funkcjonariusze włoskich służb, którzy wyróżnili się we współpracy z polską Policją.

W swoim przemówieniu Komendant Główny Policji podziękował Ambasador RP w Rzymie za zaproszenie oraz szerokie otwarcie drzwi polskiej Ambasady dla uczestników spotkania. Z uznaniem odniósł się do współpracy z włoskimi organami ścigania, dzięki którym Polacy – tak chętnie odwiedzający Półwysep Apeniński – mogą czuć się bezpiecznie. Podziękował również przedstawicielom włoskich służb oraz pracownikom polskiej Ambasady za wsparcie działań Oficera Łącznikowego Policji.

Podczas wizyty we Włoszech Komendantowi Głównemu Policji towarzyszyła Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Policji insp. Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP)

  • z lewej strony widoczny umundurowany polski generał, za nim podąża włoski umundurowany funkcjonariusz, z prawej strony na zdjęciu widoczny jest umundurowany włoski trębacz, a obok niego ustawionych w dwuszeregu pięciu umundurowanych włoskich funkcjonariuszy prezentujących broń
  • dwaj umundurowani funkcjonariusze Policji pozują do zdjęcia - z lewej polski generał , z prawej generał włoski. Z tyłu widoczne są flagi Polski i Unii Europejskiej
  • umundurowany polski generał Policji wpisuje się do księgi pamiątkowej, obok niego stoi włoski umundurowany generał Policji, a z przodu warte trzymają dwaj umundurowani włoscy policjanci z szablami w lewej dłoni
  • cztery osoby siedzące przy stole, od lewej umundurowana polska oficer Policji, następnie kobieta w ubraniu cywilnym, obok umundurowany generał polskiej Policji i czwarta umundurowana oficer polskiej Policji
  • dwaj mężczyźni ściskają sobie dłonie i pozują do zdjęcia. Mężczyzna z lewej strony ubrany jest w garnitur, mężczyzna z prawej w mundur generała polskiej Policji. Za nimi widoczne są dwie stojące flagi Włoch i Unii Europejskiej, a przed nimi na stole ustawione są flagi Włoch i Polski
  • Dziewięcioro osób ustawionych obok siebie pozuje do zdjęcia: dwie ubrane po cywilnemu kobiety, mężczyzna w garniturze, pięciu umundurowanych włoskich funkcjonariuszy i umundurowany generał polskiej Policji
  • umundurowany generał polskiej Policji stoi przy mikrofonie znajdującym się na statywie. Wokół niego na placyku widać pięciu umundurowanych włoskich funkcjonariuszy, umundurowana polska oficer Policji, trzy ubrane po cywilnemu kobiety i mężczyznę w garniturze. Za tymi osobami widoczna jest grupka ludzi - kobiet i mężczyzn
  • dwaj mężczyźni ściskają sobie dłonie i pozują do zdjęcia. Mężczyzna z lewej strony ubrany jest w garnitur, mężczyzna z prawej w mundur generała polskiej Policji. Za nimi widoczne są trzy stojące  w stojakach flagi
Powrót na górę strony