Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji spotkał się z przedstawicielami Interpolu

Data publikacji 14.10.2021

14 października 2021 roku Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk był gospodarzem spotkania, podczas którego przyjął w Komendzie Głównej Policji przedstawicieli Interpolu. Rozmowa koncentrowała się wokół współpracy oraz wyzwań stojących przed organami ścigania i Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnych.

Na spotkanie z Szefem polskiej Policji przylecieli do Warszawy Pan Alberto VARANO – Dyrektor Wykonawczy do spraw Zarządzania Zasobami, Interpol oraz Pan Julian ROTTER – Szef Biura Wsparcia do spraw Zarządzania Zasobami, Interpol.

Podczas rozmowy zwrócono uwagę na fakt, że epoka cyfrowa, w której żyjemy, definiuje i określa na nowo kształt wyzwań stojących, tak przed Organizacją, jak i siłami policji na całym świecie. Odpowiadając na te wyzwania, Interpol przyjmuje proaktywną postawę, wypracowując narzędzia i rozwiązania adekwatne do współczesnych zagrożeń. Przedstawiciele Interpolu zaznaczyli, że jednym z warunków efektywności działań podejmowanych przez Organizację jest odpowiednio zbilansowany budżet, pozwalający myśleć o rozwoju jej potencjału oraz wdrażaniu rozwiązań idących z duchem czasu.

Komendant Główny Policji podkreślił, że Polska dynamicznie działa na polu walki z zagrożeniami cyfrowymi, co najlepiej ilustruje projekt utworzenia dedykowanej jednostki do zwalczania tego zjawiska — Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zapewnił, że polska Policja chce aktywnie współpracować z Interpolem oraz włączać się w inicjatywy służące kreowaniu bezpieczeństwa cyfrowego.

Szef polskiej Policji poruszył także kwestie czerwonych not Interpolu (informacji dla organów ścigania na całym świecie o konieczności zlokalizowania oraz zatrzymania poszukiwanej osoby), identyfikując rosnący problem wykorzystywania tego instrumentu dla celów politycznych.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk zapewnił przedstawicieli Interpolu, że polska Policja wspierać będzie aktywnie wszelkie działania Organizacji, przyczyniające się do podniesienia standardów bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym. Z kolei przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Interpolu oświadczyli, że zasoby Interpolu, w tym stale wypracowywany i rozwijany know-how, stanowią depozyt, z którego – w trosce o bezpieczeństwo – mogą czerpać kraje członkowskie.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Powrót na górę strony