Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe polskich i niemieckich policjantów. Jesteśmy coraz bardziej skuteczni

Data publikacji 15.10.2021

W Radwanowie pod Zieloną Górą odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące komunikacji społecznej jako skutecznego i efektywnego narzędzia zarządzania jednostką Policji. W przedsięwzięciu uczestniczyli komendanci, naczelnicy wydziałów lubuskiej i brandenburskiej Policji, którzy podzielili się doświadczeniami w zakresie kierowania Policją. Szeroki panel tematyczny objął także współpracę polskich i niemieckich policjantów w zapewnianiu bezpieczeństwa regionalnego po obu stronach Odry.

Wspólne działania policjantów z Polski i Niemiec są konsekwentnie pogłębiane i rozbudowywane na wszystkich poziomach. Polscy i niemieccy stróże prawa każdego dnia wspólnie pracują dla bezpieczeństwa regionalnego po obu stronach granicy. Od lat w obszarze przygranicznym prowadzone są wspólne, polsko-niemieckie patrole. Policjanci szkolą się w wielu obszarach, charakterystycznych dla obu krajów. Ważnym ogniwem łączącym obie policje jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, które zabezpiecza sprawną wymianę informacji pomiędzy polską, a niemiecką policją. To właśnie z tego miejsca w sytuacjach nadzwyczajnych koordynowane są wspólne działania.

Współdziałanie po obu stronach Odry oscyluje jednak nie tylko wokół zagadnień zwalczania szeroko pojętej przestępczości. Inną płaszczyzną współdziałania są szkolenia, które odbywają się cyklicznie z udziałem policjantów z Polski i Niemiec. W dniach 13 – 14 października w Radwanowie pod Zieloną Górą zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe pod nazwą „Komunikacja Społeczna rozumiana jako narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania jednostką Policji”. Celem projektu, w którym uczestniczą funkcjonariusze lubuskiej i brandenburskiej Policji jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy w zakresie budowania relacji zawodowych obu krajów partnerskich, a także działań wizerunkowych oraz zarządzania zespołem. Równie istotnymi celami prowadzonego projektu jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji społecznej oraz poprawa kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania jednostką Policji.

Szkolenie otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jarosław Pasterski, który powitał wszystkich uczestników szkolenia. Niemieckiej delegacji przewodniczył Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia Oliver Stepien. Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się bloki tematyczne w których były prezentowane treści związane z komunikacją społeczną w Policji, współpracą transgraniczną polskich i niemieckich policjantów, public relations, protokołem dyplomatycznym czy rozwiązywaniem konfliktów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w szkoleniu.

Projekt „Komunikacja Społeczna rozumiana jako narzędzie skutecznego i efektywnego zarządzania jednostką Policji”, którego inicjatorem był Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

 

podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 

  • Plakat warsztatów szkoleniowych, a w tle uczestnicy szkolenia.
  • Program szkolenia w dłoniach jednego z uczestników.
  • Uczestnicy szkolenia podczas prezentacji.
  • Uczestnicy szkolenia podczas prezentacji.
  • Uczestniczka szkolenia podczas prezentacji.
  • Uczestnicy szkolenia podczas prezentacji.
  • Uczestnicy szkolenia podczas prezentacji.
  • Uczestnicy szkolenia na pamiątkowym zdjęciu na tle budynku.
Powrót na górę strony