Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielimy się swoimi umiejętnościami i wiedzą

Data publikacji 20.10.2021

W ramach współpracy pomiędzy śląską policją i Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym policyjni instruktorzy taktyk i technik interwencji szkolili ratowników medycznych. Medycy pod okiem doświadczonych mundurowych uczyli się, jak należy bronić się przed atakiem agresywnego pacjenta. Są to kolejne wspólne ćwiczenia, które obu stronom przynoszą wymierne korzyści. Ratownicy medyczni uczą policjantów pierwszej pomocy kwalifikowanej. W ten sposób zarówno stróże prawa, jak i medycy podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje.

Nie tylko policjanci, ale i ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków ratowania życia są funkcjonariuszami publicznymi. Korzystają z takiej samej ochrony prawnej, a każdy, kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej bądź czynnej napaści na ratownika medycznego, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. W ostatnim czasie bardzo niepokojącym zjawiskiem jest nasilenie się agresji wobec niektórych grup zawodowych. W stosunku do roku ubiegłego zauważalny jest wzrost przestępstw przeciwko funkcjonariuszom publicznym. Tylko w tym roku 646 razy doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego, w 307 przypadkach została naruszona nietykalność cielesna, a 191 razy wywierano wpływ na czynność funkcjonariusza przemocą lub groźbą. W liczbach tych zawierają się również incydenty z agresywnymi pacjentami karetek pogotowia, które miały miejsce w naszym województwie. Dlatego w ramach wspólnej inicjatywy śląskich policjantów i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach dziś odbyło się szkolenie dla ratowników medycznych, w zakresie samoobrony przed atakiem agresywnego pacjenta. Sama forma i metoda szkolenia jest unikatowa w skali kraju. Śląscy policjanci prowadzą zajęcia w poruszającej się karetce pogotowia, symulując atak pacjenta, co sprawia, że ćwiczenia stają się bardzo realne i wyjątkowe.

Ćwiczenia odbyły się przy ulicy Koszarowej w Katowicach na terenie jednostki Oddziału Prewencji Policji. Medycy pod okiem doświadczonych policyjnych instruktorów taktyk i technik interwencji dowiedzieli się jak skutecznie bronić się przed niespodziewanym atakiem agresywnego pacjenta karetki. Instruktorzy do przedsięwzięcia przygotowywali się kilka miesięcy. Odwiedzali różne stacje pogotowia ratunkowego w województwie i bezpośrednio rozmawiali z ratownikami medycznymi o trudnościach, jakie ich spotykają w codziennej pracy z agresywnymi pacjentami. Warto wspomnieć, że prowadzący dziś instruktaż policjanci dodatkowo posiadają wykształcenie z zakresu ratownictwa medycznego, a oprócz tego są medalistami mistrzostw świata i Europy w judo i Ju-Jitsu. Dzięki posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu prowadzący szkolenie w sposób profesjonalny mogli przekazać swoją wiedzę medykom. Ciekawym punktem spotkania był też wykład na temat agresji wśród pacjentów wygłoszony przez Wojciecha Sołtysa kierownika Oddziału Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 4 w Bytomiu.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i wszyscy zgodnie stwierdzili, że chętnie wzięliby udział w kolejnym tego typu przedsięwzięciu. Poniżej prezentujemy odnośniki do komunikatów dotyczących ataków na ratowników medycznych na Śląsku.

Szkolenie zostało przygotowane przez policjantów Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach oraz ratowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Materiał foto nadkom. Mirosław Fila Wydział Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • ratownicy medyczni na sali słuchają wykładu
 • lekarz psychiatra prowadzi prelekcję
 • instruktor policyjny w karetce z pozorantem pacjenta prowadzi szkolenie
 • instruktor policyjny otwiera drzwi karetki pogotowia
 • instruktor policyjny pokazuje jak bronić się w karetce przed agresywnym pacjentem
 • ratowniczka medyczna w karetce obezwładnia agresora pod okiem instruktora policyjnego
 • ratowniczka medyczna w karetce pod okiem instruktora policyjnego broni się przed agresywnym pacjentem
 • instruktor policyjny ćwiczy techniki obezwładniania z ratowniczką medyczną
 • ratowniczka medyczna we wnątrz karetki pogotowia uczy się jak postąpić z agresywnym pacjentem
 • ratowniczka medyczna szkoli się w zakresie obezwładniania agresora w karetce pogotowia
 • W karetce pogotowia ratowniczka medyczna odpycha agresywnego pacjenta
 • w karetce pogotowia ratowniczka broni się przed agresywnym pacjentem
 • instruktor policyjny przy karetce, w karetce ratowniczka medyczna broni się przed napastnikiem
 • Ratownik medyczny w karetce próbuje obezwładnić napastnika pod okiem instruktora policyjnego
 • Ratowniczka medyczna w karetce odpiera atak agresywnego pacjenta
 • W karetce pogotowia podczas szkolenia ratownik medyczny obezwładnia agresora
 • operator telewizyjny z kamerą nagrywa jak ratownik medyczny uczy się odpierać atak agresywnego pacjenta
 • lekarz psychiatra udziela wywaidu mediom
Powrót na górę strony