Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Pocztą Polską

Data publikacji 22.10.2021

Komenda Główna Policji od wielu lat współpracuje z Pocztą Polską S.A. przy realizacji przedsięwzięć związanych z uroczystościami rocznicowymi naszej formacji, m. in.: Powołania Policji Państwowej, Policji Kobiecej, Lotnictwa Policyjnego, jak również przybliżanie historii poszczególnych funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Zawarte 22 października br. porozumienie z Pocztą Polską S.A. ułatwi przygotowanie konkretnych projektów przez poszczególne komórki organizacyjne KGP oraz znacznie skróci ich zlecenie i realizację, umożliwi również przygotowanie wspólnych projektów, które odnoszą się do upowszechniania i upamiętniania wydarzeń związanych z Policją. Ponadto uprości procedurę  realizowanych przedsięwzięć.

Filatelistyka to dziedzina zajmująca się badaniem znaczków, ich historią, zasadami kolekcjonowania i tematyką. Powszechnie jednak za filatelistów uznaje się przede wszystkim kolekcjonerów znaczków i kartek pocztowych. To już wielowiekowa tradycja, a ceny niektórych znaczków osiągają bajońskie sumy. Aby wyjść filatelistom naprzeciw wiele państw wydaje specjalne serie znaczków z przeznaczeniem dla kolekcjonerów. Przesyłki pocztowe w Polsce datuje się od panowania na ziemiach polskich Bolesława Chrobrego, jednak nowożytnego kształtu nabrała za czasów Zygmunta Augusta. Wraz z nią pojawiła się filatelistyka.

Nie inaczej jest w Polsce, gdzie oficjalnym wydawcą znaczków jest Poczta Polska S.A. W tym roku podjęto decyzję o wydaniu serii znaczków i kartek pocztowych o tematyce policyjnej. Dlatego też Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i prezes zarządu Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, a także Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej podpisali porozumienie, które zakłada współpracę przy projektowaniu znaczków oraz kartek z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, dotyczących upamiętnienia wydarzeń związanych z misją i działalnością Policji. Dodatkowo przedstawiciele KGP włączą się do konsultacji w zakresie tematyki wybranych emisji filatelistycznych, mających charakter zarówno emisji obiegowych, jak i okolicznościowych. Strony zobowiązały się także do konsultacji przy kwerendzie i pozyskiwaniu materiałów ikonograficznych do projektów oraz organizacji uroczystości oficjalnego wprowadzenia znaczków do obiegu.

Podczas uroczystości w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie prezes zarządu Poczty Polskiej S.A. Tomasz Zdzikot powiedział m.in.:

- Poczta Polska to nie tylko największa firma infrastrukturalna w kraju, która każdego dnia profesjonalnie wykonuje powierzone jej zadania, ale również propagator najważniejszych zasad i wartości. W swoich działaniach, zwłaszcza tych związanych z filatelistyką, jako Operator Narodowy propagujemy również istotną dla kraju działalność podmiotów takich jak Policja, która w 2019 r. obchodziła swoje 100-lecie. Wierzę, że zawarte dziś porozumienie przyczyni się do  popularyzacji historii i działalności polskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Z kolei Komendant Główny Policji powiedział m.in.:

- Bardzo się cieszę, że udało nam się podpisać to ważne porozumienie. Dotyczy wprawdzie tylko pewnego zakresu, ale bardzo istotnego z punktu widzenia promocji wiedzy o naszej formacji. Dziękuję za dotychczasową współpracę i wierzę, że będzie ona teraz jeszcze bardziej usystematyzowana – podkreślił Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

BKS KGP, zdj. PM

 • mężczyzna w garniturze i generał Policji siedzą przy stole i podpisują lezące przed nimi dokumenty. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • mężczyzna w garniturze i generał Policji siedzą przy stole i podpisują lezące przed nimi dokumenty. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • od lewej dwaj mężczyźni w garniturach i generał Policji siedzą przy stole i podpisują leżące przed nimi dokumenty. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • na zdjęciu trzej mężczyźni: od lewej mężczyzna w garniturze, obok drugi mężczyzna w garniturze ściska doń generała Policji. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • na zdjęciu trzej mężczyźni: od lewej mężczyzna w garniturze, obok drugi mężczyzna w garniturze ściska doń generała Policji. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • na zdjęciu trzej mężczyźni: od lewej mężczyzna w garniturze, obok drugi mężczyzna w garniturze ściska doń generała Policji. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • na zdjęciu trzej mężczyźni: od lewej mężczyzna w garniturze, obok drugi mężczyzna w garniturze i generał Policji trzymają w dłoniach granatowe teczki. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • na zdjęciu trzej mężczyźni: od lewej mężczyzna w garniturze, obok drugi mężczyzna w garniturze i generał Policji trzymają w dłoniach granatowe teczki. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • na zdjęciu trzej mężczyźni: od lewej mężczyzna w garniturze, obok drugi mężczyzna w garniturze i generał Policji, który trzyma w dłoniach podarunek i torebkę z logo Poczty Polskiej. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • na zdjęciu dwaj mężczyźni: od lewej mężczyzna w garniturze obok generał Policji, który trzyma w dłoniach otwarty album i granatową torebkę z logo Policji. Nad mężczyznami widać napis: Komenda Główna Policji
 • znaczek o tematyce policyjnej.
 • koperta o tematyce policyjnej
Powrót na górę strony