Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odeszli, ale pamięć o nich pozostanie... - Pod obeliskiem upamiętniającym śmierć policjantów- antyterrorystów pojawiły się kwiaty i zapłonęły znicze.

W uroczystości uczestniczyli m. in. Sekretarz Stanu w MSWiA Andrzej Brachmański, były minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik, a także Komendanta Główny Policji generalny inspektor Leszek Szreder

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowania obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”

W niedzielne przedpołudnie 6 marca 2005 roku przed tablicą upamiętniającą poległych na służbie policjantów oddziałów antyterrorystycznych zgromadzili się przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, a także koledzy poległych policjantów. Pod obeliskiem upamiętniającym śmierć policjantów - antyterrorystów zapłonęły znicze.

Hołd poległym policjantom złożyli:

- Sekretarz Stanu w MSWiA Andrzej Brachmański

- były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik

- Kierownictwo Komendy Głównej Policji z Komendantem Głównym generalnym inspektorem Leszkiem Szrederem

- koledzy poległych policjantów

"Od wydarzeń w Magdalence minęły już dwa lata jest to okazja nie tylko do tego żeby uczcić pamięć poległych tam naszych kolegów, ale także do tego, aby uświadomić sobie sobie po raz kolejny na czym polega nasza praca jakie zagrożenia ze sobą niesie. ...jestem szczerze przekonany że te dwa lata zostały bardzo dobrze spożytkowane. Nastąpiło wiele zmian zarówno proceduralnych jak i w przepisach, projektach przepisów, zmieniło się szkolenie Centralnej Jednostki Antyterrorystycznej Policji, zmieniło się wyposażenie jesteśmy zupełnie inaczej przygotowani do tych zadań które przed nami stoją"- tymi słowami podsumował mijające dwa lata Z-ca Dyrektora Główny Sztab Policji mł. insp. Waldemar Zubrzycki.

Wśród wypowiedzi zaproszonych gości dominowały słowa: ...poświęcenie, oddanie, determinacja w walce z bandytami, aż do końca.. tak najkrócej można podsumować to co zrobili policjanci w Magdalence nie wahali się oddać tego co człowiek ma najcenniejsze.. oddali życie.

nadkom. Marian Szczucki
podkom. Dariusz Marciniak
podkom. Piotr Molak (antyterrorysta - pirotechnik, zginął 24 kwietnia 1996, w trakcie próby prześwietlenia aparatem rentgenowskim ładunku wybuchowego podłożonego na stacji benzynowej)

- wypełnili słowa policyjnej przysięgi.

Powrót na górę strony