Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie współpracy międzynarodowej w ramach polsko-czeskich patroli

Data publikacji 04.11.2021

Dziś w Komendzie Głównej Policji Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster spotkał się z dwoma policjantami, którzy pełnili służbę we wspólnych polsko-czeskich patrolach międzynarodowych.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej. Sprawdzoną w praktyce formą tej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich obywateli, ale i policje innych państw – stąd intensywnie rozwijaną – są organizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe, stąd też w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor.

Pierwotnie realizowane były one wyłącznie w sezonie turystyczno-wakacyjnym w Chorwacji i w późniejszym czasie Bułgarii oraz w sezonie zimowym na terenach narciarskich Włoch. Zauważyć należy, że nasi rodacy przemierzają Europę nie tylko w celach turystycznych.

Znaczna ich liczba, szczególnie w rejonach przygranicznych, podejmuje stałe zatrudnienie na terytoriach innych państw. Czesi zidentyfikowali narastające problemy z obywatelami innych państw podejmującymi zatrudnienie w strefach przemysłowych, gdzie występują duże skupiska obcokrajowców, pochodzących głównie z Europy środkowo-wschodniej, w tym z Polski. Stąd też z inicjatywy czeskiej Policji, jak również MSWiA, została nawiązana współpraca mająca na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Jak podkreślił nadinsp. Roman Kuster ta forma współpracy spotyka się ze świetnym odbiorem partnerów zagranicznych i ma ogromne znaczenie dla kontaktów międzynarodowych. Te bezpośrednie kontakty budują zupełnie inny, a zarazem bardzo profesjonalny obraz całej formacji policyjnej, za co Pan Komendant serdecznie podziękował zgromadzonym, podkreślając przy tym, iż w dzisiejszych czasach nie ma możliwości skutecznego działania bez bezpośredniej współpracy międzynarodowej.

Współpraca międzynarodowa prowadzona przez Biuro Prewencji KGP z policją czeską została nawiązana w 2018 r., gdzie na mocy Porozumienia między Prezydium Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji wspólnych patroli, po raz pierwszy we wrześniu delegowana była dwójka polskich policjantów, która pełniła służbę w miejscowości Mlada Boleslav. Na mocy, kolejnych podpisywanych Porozumień, dotychczas łącznie delegowanych do służby na terenie Czech zostało 14 polskich policjantów.

W roku bieżącym w okresie od 1 września do 27 października służbę w Mlada Boleslav pełniło dwóch polskich policjantów reprezentujących garnizon małopolski i śląski.

Podczas wspólnych patroli polscy policjanci uczestniczyli w interwencjach związanych z zakłócaniem porządku publicznego, kontrolowali legalność pobytu i zatrudnienia, udzielali pomocy w trakcie kontroli i zdarzeń drogowych. Udzielali polskim obywatelom pomocy w sytuacjach, w których byli pokrzywdzeni w wyniku wykroczeń lub przestępstw. Obecność polskich policjantów w trakcie interwencji wobec polskich obywateli była doceniana przez czeskich funkcjonariuszy, gdyż znacząco ułatwiała komunikację oraz przeprowadzanie podejmowanych czynności.

Ponadto, podczas pełnienia służby uczestniczyli w szeregu wspólnych działań z policjantami czeskimi:

 • "SEPTEMBERFEST 2021”- impreza masowa gdzie patrolowano teren imprezy oraz udzielali wsparcia służbie ochronnej;
 • "FOODFEST 2021” - impreza odbywająca się na terenie Stadionu Miejskiego w Mladá Boleslav;
 • Akcja Ubytovny září 2021” – akcja polegająca na kontroli hoteli robotniczych zamieszkanych przez pracowników tamtejszych fabryk, głównie obcokrajowców;
 • "Svatováclavské jízdy”  ("Jazdy Św. Wacława”) – impreza polegająca na przejeździe historycznych pojazdów przez główne ulice Mladá Boleslav oraz kontynuacja imprezy na terenie Stadionu Miejskiego;
 • w dniach 8 – 9.10.2021 – polscy policjanci wraz z czeskimi kolegami brali udział w zabezpieczaniu wyborów Parlamentarnych. W trakcie działań udzielali wsparcia przy kontrolowaniu punktów wyborczych pod kątem naruszeń ładu i porządku lub prób zakłócenia przebiegu wyborów.

Wspomnieć należy, iż tego rodzaju współpraca każdorazowo budzi duże zainteresowanie ze strony mediów i jednocześnie realizowana jest przy aktywnej współpracy z polską służbą dyplomatyczną, albowiem policjanci pozostawali w bezpośrednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Pradze Panem Arturem Łukiańczukiem.

Nadmienić należy, iż międzynarodowa współpraca policyjna służby prewencyjnej ze stroną czeską ulega rozwojowi, czego przykładem może być:

 • udział funkcjonariuszy polskiej Policji w charakterze obserwatorów w turnieju służby patrolowej Policji Republiki Czeskiej w dniach 29 września – 2 października 2021 r. w m. Kouty nad Desnou w Kraju Ołomunieckim,
 • zaproszenie funkcjonariuszy polskiej Policji na Międzynarodową Konferencję Konnych Sił Policyjnych Państw Grupy Wyszehradzkiej V4, która odbywać się będzie w Muzeum Policji Republiki Czeskiej w Pradze w dniu 8.12.2021 r. W ramach międzynarodowej konferencji planowane są również obchody uczczenia 30. rocznicy przywrócenia funkcjonowania Policji konnej w Republice Czeskiej.

O efektywności tej współpracy może świadczyć fakt, iż polscy policjanci biorący udział w przedsięwzięciu, w zawiązku z podejmowanymi czynnościami służbowymi, zostali uhonorowani Pamiątkowymi Medalami I Stopnia Dyrektora Policji Kraju Środkowoczeskiego, które zostały wręczone przez Dyrektora Policji Kraju Środkowoczeskiego.

Z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera policjanci otrzymali listy gratulacyjne Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. Jarosława Szymczyka wraz z nagrodami motywacyjnymi, którymi zostali wyróżnieni.

(Biuro Prewencji KGP)

 • Czteroosobowa grupa umundurowanych policjantów w maseczkach ochronnych na tle loga Policji i napisu Komendy Głównej Policji. Pierwszy z prawej w dystynkcjach generalskich
 • Nadinsp. Roman Kuster w umundurowaniu służbowym na tle loga Policji i napisu Komendy Głównej Policji ściskający dłoń umundurowanemu aspirantowi Policji
 • Nadinsp. Roman Kuster w umundurowaniu służbowym na tle loga Policji i napisu Komendy Głównej Policji ściskający dłoń umundurowanemu sierżantowi Policji
 • Fotografia odznaczenia czeskiej policji wraz z dyplomem
 • Czteroosobowa grupa umundurowanych czeskich i polskich policjantów na tle pomieszczeń czeskiego komisariatu Policji
 • Umundurowany polski i czeski policjant na tle wejścia do czeskiego komisariatu policji
 • Umundurowana czeska policjantka oraz umundurowany polski policjant dokonujący kontroli mężczyzny w dresie na tle zieleni ulicznej
 • Czteroosobowa grupa ludzi w pomieszczeniach czeskiej izby przyjęć. Na pierwszym planie odwrócony tyłem umundurowany polski policjant
 • Przeszukanie budynku murowanego garażu przez dwóch umundurowanych policjantów polskiego i czeskiego
Powrót na górę strony