Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji oraz Prezydent Prezydium Policji Federalnej Republiki Federalnej Niemiec rozmawiali o współpracy

Data publikacji 05.11.2021

Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkał się w Komendzie Głównej Policji z Panem Dieterem Romannem, Prezydentem Prezydium Policji Federalnej Republiki Federalnej Niemiec. Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości bilateralnej współpracy ze stroną niemiecką w kontekście kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.

Tłem dla spotkania, które 4 listopada 2021 roku miało miejsce w Komendzie Głównej Policji, jest narastający problem nielegalnej migracji oraz jej konsekwencji dla bezpieczeństwa wewnętrznego obu państw.

Podczas spotkania w Komendzie Głównej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zapewnił, że polska Policja – dostrzegając realne i potencjalne zagrożenia związane z nielegalną migracją – jest gotowa do współpracy z niemieckim partnerem, w szczególności w zakresie wymiany informacji kryminalnych. Zapewnił również, że Policja będzie nadal aktywnie włączać się we wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane w skali międzynarodowej, wspierając swoich partnerów w walce z nielegalną migracją oraz przemytem ludzi.

Prezydent Prezydium Policji Federalnej Republiki Federalnej Niemiec podziękował Szefowi polskiej Policji za możliwość spotkania oraz wyraził wdzięczność za działania Polski chroniące bezpieczeństwo całej Europy. Podkreślił, że obecna sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej nie pozostaje bez wpływu na wewnętrzne bezpieczeństwo zarówno Niemiec, jak i całej Unii Europejskiej. W tym kontekście wsparcie polskiej Policji oraz innych służb oznacza wymierne korzyści z punktu widzenia stabilności i bezpieczeństwa państw należących do Wspólnoty.

Szefowie obu służb zapewnili o woli współpracy, nie tylko w związku z  obecnym kryzysem migracyjnym, ale także w długofalowym wspólnym zwalczaniu zjawisk przestępczych, powiązanych z ruchem przygranicznym.

Głos zabrał także Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, który zwrócił uwagę na zależność pomiędzy procederem nielegalnej migracji a przestępczością kryminalną oraz nowych wyzwań w tym aspekcie, stojących obecnie przed Policją.

W spotkaniu wziął udział także Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Dyrektorzy Biur pionu kryminalnego Komendy Głównej Policji.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony