Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Służby Cywilnej w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 10.11.2021

Bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe – to oni każdego dnia wspierają swoich kolegów w mundurach. Dzięki swojej fachowości, sumienności i otwartości przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania całej formacji, jaką jest Policja, oraz budowania jej pozytywnego wizerunku. Z okazji obchodzonego Dnia Służby Cywilnej Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami wręczyli wyróżnienia pracownikom Komendy Głównej Policji.

11 listopada przypada odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dzień ten 21 lat temu został także ustanowiony Dniem Służby Cywilnej. Dziś, w przededniu tego święta, punktualnie o 11.00 w Sali Konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz nadinsp. Romanem Kusterem podziękowali i złożyli wszystkim pracownikom służby cywilnej najlepsze życzenia.

Szef polskiej Policji, dziękując pracownikom Policji za profesjonalizm w działaniu na rzecz formacji, powiedział: - To niezwykle ważny dzień dla całej polskiej Policji i dla mnie osobiście. Mam pełne przekonanie, że nasza formacja nie byłaby w stanie sprawnie funkcjonować, gdyby nie pracownicy cywilni, gdyby nie wasza niezwykła, pełna oddania, poświęcenia i ogromnego zaangażowania codzienna praca. Mam też świadomość, jak bardzo nieadekwatne do profesjonalizmu i zaangażowania są Wasze zarobki. Nie satysfakcjonują one i Was, i nas. Będziemy bardzo intensywnie z Waszymi przedstawicielami pracować w tym zakresie i obiecuję, że ze swojej strony będę robił wszystko, co tylko jest w mojej mocy, aby ten stan poprawić. Dziękuję za to, że tutaj dzisiaj jesteście, że w tym skromnym, symbolicznym gronie mogłem się z Wami spotkać i wyrazić swój podziw i szacunek za to, co robicie każdego dnia. Słowa podziękowania kieruję również do Waszych najbliższych – to oni na co dzień doświadczają trudów Waszej pracy, którą świadczycie na rzecz całej formacji – podsumował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Z uwagi na obowiązujące zasady reżimu sanitarnego w uroczystości wzięło udział 20 pracowników cywilnych, przedstawicieli wszystkich biur Komendy Głównej Policji. Wyróżnione w ten sposób osoby z rąk Komendanta Głównego Policji otrzymały listy gratulacyjne stanowiące wyraz najwyższego uznania za trud i wysiłek wkładany w realizację codziennych obowiązków służbowych. W tym roku, z okazji Święta Służby Cywilnej, w Komendzie Głównej Policji nagrodzonych zostało 75 osób.

BKS KGP / zdj. CZAK

  • Sala Konferencyjna Komendy Głównej Policji - po lewej Komendant Główny Policji przemawia do mikrofonu, w tle siedzą w rzędach wyróżnieni pracownicy
  • Przemówienie Komendanta Głównego Policji w Sali Konferencyjnej KGP - na pierwszym planie wyróżnione pracownice, na drugim Komendant Główny Policji
  • Komendant Główny Policji (z lewej) wręcz kwiaty wyróżnionej pracownicy
  • Komendant Główny Policji (z lewej) wręcza list gratulacyjny wyróżnionemu pracownikowi
  • Komendant Główny Policji (z lewej) wręcz kwiaty wyróżnionej pracownicy
  • Przemówienie Komendanta Głównego Policji
  • Wyróżnione podczas uroczystości pracownice Komendy Głównej Policji
  • Prowadzący uroczystość (z lewej) składa Komendantowi Głównemu Policji meldunek o zakończeniu uroczystości
  • Komendant Główny Policji wraz z zastępcami bije brawo wyróżnionym pracownikom
Powrót na górę strony