Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe działania o kryptonimie "JAD Mobile 4”, wymierzone w transgraniczną przestępczość samochodową

Data publikacji 17.11.2021

Tysiące samochodów osobowych, ciężarówek oraz łodzi zostało skontrolowanych na przejściach granicznych oraz wewnątrz Unii Europejskiej podczas międzynarodowych działań, wymierzonych w przestępczość samochodową. Działania, realizowane w ramach prac Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością EMPACT OPC, na szczeblu europejskim koordynowane były przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX. Na szczeblu krajowym za przygotowanie i realizację działań odpowiadało Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Flaga Unii Europejskiej i napis EMPACT

Walka ze zjawiskiem kradzieży pojazdów i łodzi, obrotem częściami samochodowymi pochodzącymi z kradzieży, przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów oraz ze zjawiskiem nielegalnej imigracji były głównymi priorytetami działań o kryptonimie "JAD Mobile 4”, zorganizowanych na obszarze 23 państw Unii Europejskiej oraz Bałkanów Zachodnich.

Działania "JAD Mobile 4” zostały zorganizowane w terminie od 11 do 21 października 2021 r. Polska, oprócz Europejskiej Agencji Unii Europejskie ds. Współpracy Organów Ścigania EUROPOL, Grecji oraz Niemiec była wpsółliderem działań. Bezpośrednie wsparcie zostało udzielone również ze strony Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej INERPOL oraz grupy eksperckiej służb celnych ds. Wschodniej i Południowo-Wschodniej Lądowej Granicy Zewnętrznej Unii Europejskiej CELBET.

Zaangażowanie przedstawicieli służb policyjnych, granicznych i celnych  na obszarze UE pozwoliło na odzyskanie ogółem 518 kradzionych pojazdów, 400 kradzionych części, 4 łodzi, zatrzymania ponad 1 000 nielegalnych imigrantów oraz 31 osób ułatwiających nielegalną imigrację oraz zabezpieczenia 140 podrobionych lub przerobionych dokumentów

Dzięki współpracy organów ścigania, na terenie UE odzyskano znaczną liczbę pojazdów luksusowych, co jednoznacznie pokazuje międzynarodowy charakter zagrożenia. Sprawdzono również  punkty zajmujące się nielegalnym demontażem kradzionych pojazdów. Ponadto, dzięki wielozadaniowemu podejściu, zabezpieczono m. in. broń palną i narkotyki.

Na potrzeby działań, w siedzibie FRONTEXU w Warszawie działało centrum koordynacyjne, w którym przedstawiciele organów biorących udział w "JAD Mobile 4” mogli w sposób bezpośredni wymieniać informacje. Kluczowa okazał się współpraca z INTERPOLEM oraz podmiotami prywatnymi (producenci pojazdów, podmioty zajmujące się wypożyczaniem i leasingiem pojazdów), co umożliwiło dostęp do baz danych oraz wiedzy eksperckiej.

Dzięki organizacji działań uniemożliwiono wywóz poza teren UE lub rozmontowanie na części setek pojazdów, w tym samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz kamperów.

(Biuro Kryminalne KGP)

  • widoczny bulaj na dachu samochodu, mężczyzna ubrany w kurtkę i biały bus
  • silniki i części samochodowe leżące na regałach
  • odzyskana maszyna rolnicza
  • odzyskana łódź
Powrót na górę strony