Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów

Data publikacji 16.11.2021

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej w siedzibie KWP w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń resortowych, aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz ślubowanie nowo przyjętych policjantów.

W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki,  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan oraz zastępcy: mł. insp. Przemysław Domagała i dr Marek Jasztal, Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie insp. Adam Szeliński, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie mł. insp. Grzegorz Sudakow, a także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ pracowników Policji i policjantów Pani Bożena Cichorska i asp. szt. Marian Boguszyński.

Po uroczystym powitaniu gości nastąpiło wręczenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji odznaczeń państwowych nadanych Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brązowy Medal za Zasługi dla Policji otrzymały Panie: Ewa Łukomska – Nowak - kierownik sekcji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz  Ewa Maślana - koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych.

Po wręczeniu medali, wywołani zostali policjanci do przedterminowego awansu na wyższy stopień oficerski. Z dniem 11 listopada 2021 roku na stopień podinspektora Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk awansował:

- podinsp. Wojciecha Wnuka - I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu,

- podinsp. Sebastiana Śmietanowskiego - Zastępcę Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie,

- podinsp. Pawła Kordę - eksperta Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Kolejną częścią uroczystości było złożenie przysięgi przez nowych policjantów. Nadinsp. Tomasz Trawiński odczytał słowa roty, którą za nim powtórzyli młodzi funkcjonariusze. Następnie gratulował im wcielenia do służby i życzył ślubującym sukcesów zawodowych oraz by służba przynosiła im satysfakcję.

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki gratulował młodym funkcjonariuszom wyboru drogi zawodowej. W swojej wypowiedzi podkreślił, że jest to służba trudna i wymagająca, ale dająca dużo satysfakcji i możliwości niesienia pomocy innym ludziom.

Dzisiaj ślubowali policjanci, przyjęci 3 listopada br. W sumie w tym dniu zachodniopomorski garnizon przyjął 51 kandydatów, 23 kobiety i 28 mężczyzn, którzy złożyli bądź złożą ślubowania w jednostkach, do których zostali przyjęci.

W dzisiejszej uroczystości ślubowało 24 mundurowych, którzy zasilą: KMP i OPP w Szczecinie. Zanim podejmą codzienną służbę odbędą przygotowujące do tego szkolenie podstawowe.

Nabór kandydatów ciągle trwa i już planujemy kolejne przyjęcia. Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji można znaleźć na stronie: Zostań policjantem.

czytaj także:

Nowa policjantka w Stargardzie


 

 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów
 • Uroczystość nadania odznaczeń państwowych i mianowań na wyższe stopnie oficerskie oraz ślubowanie nowych policjantów

Film 133-110013.mp4

Pobierz plik 133-110013.mp4 (format mp4 - rozmiar 46.32 MB)

Pliki do pobrania

 • 15.51 KB
Powrót na górę strony