Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szef polskiej Policji wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym INTERPOLU

Data publikacji 26.11.2021

Po roku przerwy spowodowanej pandemią przedstawiciele państw członkowskich Interpolu spotkali się na 89. Sesji Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU. Gospodarzem wydarzenia była Turcja, a polską Policję reprezentował Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, któremu towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Paulina Filipowiak.

Zgromadzenie Ogólne Interpolu stanowi najwyższy organ decyzyjny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. To podczas tego spotkania delegaci krajów członkowskich INTERPOLU decydują o tym, w jaki sposób wypełniana będzie misja Organizacji wyrażona mottem: „Connecting Police for a safer world” (współdziałanie sił Policji dla bezpieczniejszego świata). Polska Policja ma zaszczyt być członkiem INTERPOLU od samego początku, bo od 1923 roku – co warte podkreślenia - jako jeden z krajów założycielskich Organizacji.

Tegoroczne spotkanie było okazją do poddania pod dyskusję szeregu ważnych zagadnień, które zdefiniują profil aktywności i wyzwań podejmowanych przez INTERPOL w najbliższej przyszłości. Podczas spotkania w Stambule delegaci zgodnie opowiedzieli się za koniecznością stałego usprawniania potencjału Organizacji oraz podniesienia jej roli w walcie z globalną przestępczością. Wyrazem poparcia dla tej wizji było przyjęcie przez delegatów rezolucji dotyczącej Strategii Ramowej INTERPOLU na lata 2022-2025. Kraje członkowskie zgodziły się również na podniesienie składek członkowskich, co stanowi kluczowy warunek dla utrzymania i rozwoju zdolności INTERPOLU teraz i w przyszłości.

Ważnym zagadnieniem dyskutowanym podczas niedawno zakończonej Sesji była cyberprzestępczość. Dostrzegając zagrożenia płynące z aktywności przestępczej w świecie cyfrowym Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję dotyczącą zwalczania globalnych zagrożeń cyberprzestępczości za pomocą kanału INTERPOLU. W praktyce oznacza to nowy impuls do podejmowania proaktywnych działań państw członkowskich Organizacji w zakresie dzielenia się wiedzą i informacjami, a także szerszego i bardziej efektywnego wykorzystania narzędzi INTERPOLU do walki z tym zjawiskiem.

Delegaci zagłosowali także za rezolucją o przyjęciu w poczet Organizacji nowego kraju – Sfederowanych Stanów Mikronezji. Od teraz INTERPOL tworzy 195 państw członkowskich.

Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU to także okazja do spotkań bilateralnych oraz omówienia w wąskim gronie istotnych kwestii w aspekcie bezpieczeństwa i współpracy.

Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkał się z Sekretarzem Generalnym INTERPOLU, Panem Jürgenem Stockiem, rozmawiał również z przedstawicielami Policji Węgier, Czech i Turcji.

Krajem goszczącym uczestników kolejnej, 90. Sesji Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU w 2022 roku będą Indie.

(BMWP KGP)

  • dwaj mężczyźni w maseczkach siedzą w fotelach na przeciwko siebie i rozmawiają. Za nimi w stojakach znajduje się flaga z logo Interpolu, a nad ich głowami na ściance logo Interpolu i napis w języku angielskim Stambuł, Turcja 2021, 89. Zgromadzenie Ogólne. Po bokach z lewej strony na krześle siedzi kobieta w maseczce, z lewej strony siedzą dwaj mężczyźni, również mający maseczki na twarzach
  • dwaj mężczyźni w maseczkach siedzą w fotelach na przeciwko siebie i rozmawiają. Za nimi w stojakach znajduje się flaga z logo Interpolu, a nad ich głowami na ściance logo Interpolu i napis w języku angielskim Stambuł, Turcja 2021, 89. Zgromadzenie Ogólne
  • kobieta i mężczyzna w maseczkach na twarzach siedzą na auli, za stołem na sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Stambule w Turcji. Za nimi i obok nich widać innych uczestników Zgromadzenia.
Powrót na górę strony