Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"24 - BLUE RAD"

Data publikacji 26.11.2021

W dniach 24 i 25 listopada 2021 r. na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL oraz państw kooperujących z RAILPOL, przeprowadzona została 22 edycja akcji „24 – BLUE RAD”.

Polska Policja w dniach 24 – 25 listopada br. uczestniczyła w działaniach realizowanych w ramach międzynarodowej organizacji państw członkowskich UE – RAILPOL, a przygotowanych przez członków Rady Strategicznej oraz członków Grupy Roboczej „PRZESTĘPCZOŚĆ & NIELEGALNA MIGRACJA”.

Mając na uwadze fakt, że do podstawowych zadań wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) należą m.in. ochrona życia i zdrowia ludzi, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, policjanci w tych dniach wspierali ww. przedsięwzięcie realizując ustawowe zadania.

Nazwa RAILPOL stanowi skrót od Railway Police (Policja Kolejowa), jest to międzynarodowa sieć organizacji/instytucji odpowiedzialnych za działania policyjne na kolejach w Państwach Członkowskich UE, której celem jest wzmocnienie i intensyfikacja międzynarodowej współpracy policji kolejowych w Europie na potrzeby zapobiegania zagrożeniom i zapewnienia efektywnych środków przeciw przestępstwom trans-granicznym.

Wskazać należy, iż polska Policja nie jest członkiem organizacji lecz dotychczas kilkukrotnie angażowała się w działania organizowane przez RAILPOL, w szczególności mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska kradzieży i dewastacji sieci trakcyjnej oraz jej elementów, a także działania w obszarze zwalczania przestępczości i nielegalnej migracji.

Celem bieżących działań realizowanych w ramach akcji „24 – BLUE RAD” było m.in. kontrola osób przemieszczających się na obszarze kolejowym, sprawdzenie ich tożsamości i legalności pobytu, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym oraz przeciwdziałanie niszczeniu mienia i kradzieży elementów infrastruktury kolejowej.   

Równocześnie wskazać należy, iż realizując działania wzorem wcześniejszych edycji akcji, każde państwo działało według własnych założeń, w oparciu o indywidualne priorytety, strategię działań oraz dostępne siły i środki służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym.  

Powyższa aktywność wpisuje się w szereg przedsięwzięć podejmowanych przez polską Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym na obszarach kolejowych.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony