Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na progu policyjnej kariery...

Kolejna grupa młodych policjantów zasiliła szeregi polskiej Policji. Kurs podstawowy w słupskiej Szkole Policji ukończyło 200 słuchaczy. Świeżo upieczeni absolwenci podczas egzaminu końcowego uzyskali średnią ocen 4,8. Od poniedziałku rozpoczną normalną służbę w swoich jednostkach terenowych.

Młodzi policjanci przez cały okres szkolenia intensywnie zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Na zakończenie szkolenia zdawali egzaminy końcowy. Test wiedzy składający się z 80 pytań zaliczyła cała grupa przystępująca do egzaminu, osiągając ogólną średnią 4,8. Słuchacze uzyskali łącznie między innymi 18 ocen wyróżniających („szóstka”).

Absolwenci słupskiej Szkoły Policji rozpoczną od poniedziałku rozpoczną służbę w swoich jednostkach na terenie garnizonów: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Służba policjanta to nie tylko przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie ponad 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych, nawet w Wojsku Polskim liczba żołnierzy, którzy w tym samym czasie stracili życie podczas misji bojowych jest o wiele mniejsza.

 • Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
 • Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
 • Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
 • Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
 • Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
 • Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
 • Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
 • Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
 • Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
 • Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
 • W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
 • Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
 • Miej pogardę dla pochlebców.
 • Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)

Powrót na górę strony