Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja polskiej Policji z wizytą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie

Data publikacji 07.12.2021

Zagadnienie cyberprzestępczości stanowiło kanwę tematyczną wyjazdu delegacji polskiej Policji do USA i Kanady. Delegaci - którym przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej - nawiązali nowe oraz zacieśnili obecne więzi współpracy z amerykańskimi oraz kanadyjskimi ośrodkami do walki z cyberprzestępczością.

Cyberprzestępczość stanowi jedno z największych i najdynamiczniej rozwijających się zagrożeń dla bezpieczeństwa – tak prywatnego, jak i publicznego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem możliwa jest wyłącznie w warunkach, gdy organy ścigania nie ustępują cyberprzestępcom, zarówno pod względem kompetencji, jak i potencjału technologicznego. Zwalczanie cyberprzestępczości powinno się opierać na ograniczaniu skutków jej wpływu a społeczeństwo oraz identyfikowaniu cyberzagrożeń w celu tworzenia bezpieczniejszej cyberprzestrzeni.

Odpowiadając na wyzwania współczesności oraz elastycznie reagując na wciąż zmieniające się trendy w przestępczości, w polskiej Policji powoływany jest do istnienia nowy specjalistyczny podmiot – Centralne Buro Zwalczania Cyberprzestępczości. W świetle decyzji o utworzeniu nowej jednostki, polska delegacja udała się do USA i Kanady z intencją nawiązania i zacieśnienia współpracy z czołowymi północnoamerykańskimi ośrodkami w dziedzinie walki z zagrożeniami cyfrowymi.

Mapę celów wyznaczały amerykańskie i kanadyjskie ośrodki do walki z cyberprzestępczością. Delegacja złożyła wizyty  w jednostkach znajdujących się w strukturze Federalnego Biura Śledczego (FBI), w tym  w Regional Computer Forensics Laboratory (Regionalne Laboratorium Kryminalistyczne) - centrum łączącym  laboratorium komputerowe i ośrodek szkoleniowy dla agentów Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz przedstawicieli innych organów ścigania. Spotkano się również z Dyrektorem IC3 – Internet Crime Complaint Center (Centrum Zgłaszania Przestępstw Internetowych), specjalizującym się w przyjmowaniu, analizowaniu i reagowaniu na  zawiadomienia o przestępstwach internetowych. Ponadto, pdczas spotkania z agentami FBI Field Office Cyber Squad (Zespół ds. Cyberprzestępczości), zapoznano się ze stosowaną przez nich taktyką  prowadzenia śledztw w sprawach ataków cyfrowych i naruszenia ochrony danych osobowych, przesłuchiwania świadków oraz podejrzanych, a także procedurą zabezpieczania dowodów cyfrowych związanych z infiltracją lub włamaniem do sieci komputerowej.

Funkcjonariusze spotkali się także z przedstawicielami U.S. Secret Service - Tajnej Służby Stanów Zjednoczonych, która obok działań ochronnych w odniesieniu do najważniejszych osób w państwie, zajmuje się obroną bezpieczeństwa i interesów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zagrożonych aktywnością cyberprzestępców.  

W agendzie wizyty znalazło się także miejsce na nawiązanie kontaktu z The National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA) – Krajową Platformą Cybernetycznej ds. Szkoleń i Technik Śledczych - organizacją non-profit, utworzoną w 2002 r. przez przedstawicieli organów ścigania, sektora prywatnego i środowiska naukowego.

Wizyta w Kanadzie to spotkanie z Dyrektorem i przedstawicielami specjalistycznego Departamentu Royal Canadian Mounted Police (Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej) oraz rozmowy dotyczące metodyki zaawansowanego, unikatowego programu szkoleń z zakresu zwalczania cyberprzestępczości, realizowanego przez kanadyjską Policję.

Podczas wszystkich tych spotkań strona polska oraz amerykańscy i kanadyjscy partnerzy wymienili się doświadczeniami, uwagami oraz koncepcjami dotyczącymi efektywnej walki z cyberprzestępczością. Zadeklarowano zacieśnienie współpracy na poziomie strategicznym i operacyjnym oraz gotowość udziału we wspólnych szkoleniach. Zdobyty w ten sposób kapitał wiedzy i kontaktów służyć będzie umocnieniu oraz rozwojowi zdolności polskiej Policji w walce z zagrożeniami cyfrowymi.

Podczas wizyt Zastępcy Komendanta Głównego Policji towarzyszyli insp. Adam Cieślak - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), insp. Paulina Filipowiak – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz kom. Marcin Bednarz – Oficer Łącznikowy ds. Cyberprzestępczości przy Europolu.

W spotkaniach wzięli udział także mł. insp. Beata Trojanowska – Oficer Łącznikowy Policji w Waszyngtonie oraz Michael Malsch, Attaché FBI przy Ambasadzie USA w Warszawie.

(BMWP KGP)

 

 

Powrót na górę strony