Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspieramy Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji 17.12.2021

„Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością” - te słowa Matki Teresy z Kalkuty doskonale oddają zaangażowanie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach otaczającej pomocą wszystkich tych, których bliscy stracili życie na służbie. W działania Fundacji zaangażowani są także policjanci z Warmii i Mazur, którzy w tym roku przekazali na konto Fundacji 19 500 tysiąca złotych.

Warmińsko-mazurscy policjanci od wielu lat aktywnie wspierają Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zaangażowanie wyraża się w stałych, comiesięcznych wpłatach na konto Fundacji, ale także poprzez organizację inicjatyw charytatywnych, których celem jest zebranie tak potrzebnych środków finansowych.

W 2021 roku w dniach 23-26 lipca odbył się „II Rajd Rowerowy Granicami Warmii i Mazur Wspierający Dzieci i Wdowy po Poległych Policjantach”. Kolejny raz pracownicy, funkcjonariusze i sympatycy Policji uczcili w ten sposób Święto Policji, przemierzając ponad 800-kilometrową trasę granicami Warmii i Mazur w cztery dni oraz odwiedzając prawie wszystkie powiaty naszego regionu.

Uczestnicy chcieli w ten sposób uczcić pamięć po poległych funkcjonariuszach oraz uzmysłowić innym, że służba w Policji wymaga wiele poświęceń, w tym narażenia swojego życia i zdrowia w celu ratowania innych ludzi. Czasami policjanci płacą najwyższą cenę, utraty życia i zdrowia. W trakcie rajdu, do którego mógł dołączyć każdy, odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. W tym roku dodatkową atrakcją była aukcja internetowa, podczas której można było wylicytować książki Czesława Langa oraz koszulki z Tour De Pologne 2020.

Inicjatywa  spotkała się z aprobatą ze strony Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, a wsparli ją samorządowcy i sponsorzy. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i pracowników garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz wielkiej hojności darczyńców zebrano 19 500 tysiąca złotych.

Nadinspektor Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz podinspektor Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów przekazali zebrane pieniądze na konto Fundacji. Symboliczny czek otrzymała z ich rąk aspirant sztabowy Marta Kacprzyńska pełnomocnik KWP w Olsztynie ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

O Fundacji

Pierwsze inicjatywy powstania Fundacji pojawiły się w latach 90., a wynikały ze zdarzeń, które były tragiczne w skutkach: zaczęła rosnąć liczba  policjantów, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Naturalnym odruchem koleżanek i kolegów z pracy była chęć pomocy osieroconym rodzinom. W gmachu Komendy Głównej Policji powstała Tablica i Księga Pamięci ku czci poległych policjantów.

W 1997 roku podjęto próbę powołania Fundacji, której akt notarialny został podpisany przez Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Papałę. W dniu 21 lipca 1997 roku, podczas  obchodów Święta Policji, ówczesny Komendant Główny Policji  ogłosił powołanie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Od samego początku nie brakowało ludzi dobrej woli, niosących pomoc Fundacji. Od 9 stycznia 2006 roku, Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego, co pozwala przyjmować darowizny odpisu podatkowego w wysokości 1%. To dzięki otwartym sercom wielu darczyńców, otrzymujemy środki, będące podstawą funkcjonowania Fundacji.

Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Realizacja tych celów następuje poprzez:

  • udzielanie zapomóg  materialnych  i finansowych  wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • udzielanie stypendiów i pomocy materialnej związanych z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
  • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot,
  • popularyzowanie wśród podopiecznych roli społecznej, historii i tradycji Policji.

(KWP w Olsztynie / kp)

Powrót na górę strony