Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Data publikacji 25.05.2008

Każdego roku policjanci odnotowują kilka przypadków zaginięć dzieci oraz nastolatków. Większość z nich udaje się odnaleźć po kilku godzinach lub dniach. Mimo że każda taka sytuacja, traktowana jest przez Policję w sposób wyjątkowy, to czasami nie udaje się nigdy odnaleźć zaginionego dziecka. Z tego powodu już od kilku lat w Polsce 25 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Ma on na celu zwrócenie uwagi na ten problem. Na świecie symbolem pamięci o zaginionym dziecku i wyrazem solidarności z jego rodzicami jest kwiat niezapominajki.

Scenariusz zaginięcia dziecka może być bardzo różny. Najczęściej zdarza się, że dziecko nie wraca do domu o ustalonej wcześniej z rodzicami godzinie. W takiej sytuacji rodzice zwykle sprawdzają miejsca, w których może przebywać ich pociecha. Czasami niestety, zdarza się, że podjęte przez rodziców lub opiekunów środki mające na celu odnalezienie dziecka nie dają pozytywnego rezultatu. Wówczas bardzo ważne jest jak najszybsze zgłoszenie do najbliższej jednostki Policji zaginięcia dziecka. Funkcjonariusze po takim sygnale organizują natychmiastowe poszukiwania. Angażowane są wszystkie dostępne siły i środki. Policjanci przeprowadzają szczegółowe rozmowy z osobami, które jako ostatnie miały kontakt z dzieckiem. Wszystkie czynności poszukiwawcze prowadzone są w stałym kontakcie z rodzicami bądź opiekunami dziecka. Pamiętajmy, że zawiadomienie przyjmie każdy dyżurny jednostki Policji.

Udając się do jednostki Policji należy zabrać ze sobą jak najbardziej aktualne zdjęcie zaginionego dziecka. Policjant zapyta także między innymi o:

- pełne dane personalne osoby zaginionej;
- cechy wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem znaków szczególnych;
- opis ubioru;
- opis przedmiotów posiadanych przez dziecko w czasie zaginięcia;
- możliwe miejsce oraz okoliczności zaginięcia;
- prawdopodobną przyczynę zaginięcia w kontekście sytuacji rodzinnej, szkolnej;
- adresy osób i instytucji, do których mogło się udać dziecko;
- rodzaj i zakres czynności poszukiwawczych podjętych dotychczas przez rodzinę, znajomych

Pamiętajmy, że czasami wystarczy skorzystać z kilku rad, by zminimalizować niebezpieczeństwo zaginięcia dziecka. Oto niektóre z nich:

- do 10-go roku życia nie powinniśmy zostawiać dziecka samego w domu;
- w domu, w widocznym miejscu, powinna wisieć kartka z numerami telefonów do krewnych, zaufanych sąsiadów oraz do Policji. Dziecko powinno wiedzieć, że może dzwonić pod te numery zawsze, gdy czuje się zagrożone;
- nauczmy dziecko, że kiedy jest samo w domu i ktoś puka do drzwi, nie może ich nikomu otwierać;
- nie zostawiajmy dziecka w wózku nawet na chwilę bez opieki (np. przed sklepem)
- jak najwcześniej nauczmy dziecko jego imienia oraz nazwiska;
- pamiętajmy, że wyglądanie przez okno raz na kilka minut nie gwarantuje dziecku bezpieczeństwa na podwórku;
- nauczmy dziecko aby pod żadnym pozorem nie wsiadało do obcego samochodu oraz aby nigdy od nikogo obcego nie przyjmowało słodyczy i innych prezentów.

TYLKO UCZĄC DZIECKA ZASAD BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ MOŻEMY OCHRONIĆ JE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM !!!

Powrót na górę strony