Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekordowy stan zatrudnienia w polskiej Policji

Data publikacji 12.01.2022

Magiczna bariera 100 tysięcy zatrudnionych policjantów właśnie została przekroczona. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w polskiej Policji służy obecnie 100 557 policjantów. To najlepszy wynik od kilkunastu lat, a liczba przyjęć do Policji w 2021 roku była wyższa o 2 631 niż odejść. To świadczy m.in. o tym, że służba w Policji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem a pion doboru właściwie wywiązuje się z nałożonych zadań.

Pomimo panującej pandemii, która ma również wpływ na możliwości szkoleniowe jednostek policji (konieczność zapewnienia kursantom bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi) policyjni kadrowcy i szkoły Policyjne w 2021 r. przyjęły do służby aż 6684 policjantów. W tym samym czasie ze służby odeszło 4053 funkcjonariuszy, a liczba przyjęć była wyższa od liczby odejść o 2 631.

Jak wynika z danych podsumowujących stan kadrowy na przestrzeni lat 2010 – 2022, w 2012 roku odnotowaliśmy zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby, jak i najniższy stan zatrudnienia, a najwyższy stan faktycznego zatrudnienia policjantów odnotowano w 2016 i 2021 roku. Nie są więc prawdziwe sugestie, że Policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Liczba odejść (zdecydowanie to przejścia na uposażenie emerytalne w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego) od lat jest podobna poza wskazanym 2012 rokiem.

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225), gdy liczba wakatów wynosiła 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938) i 2021 (100557).

W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o dodatkowe 1000 etatów. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 771 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 100 557 i jest najwyższy od kilkunastu lat.

W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych Podległych MSWiA na lata 2022 – 2025 liczba etatów w Policji zwiększy się do niemal 110000.

Stan zatrudnienia w polskiej Policji
Rok Stan zatrudnienia Przyjęcia do służby Zwolnienia ze służby
31.12.2010 97 416 3098 4523
31.12.2011 97 366 5731 5809
31.12.2012 96 225 5150 6305
31.12.2013 97 697 5787 4333
31.12.2014 98 804 4073 2983
31.12.2015 98 843 3033 3007
31.12.2016 99 938 5092 3989
31.12.2017 98 771 4151 5364
31.12.2018 98 759 4518 4470
31.12.2019 98 820 4655 4567
31.12.2020 97 899 4 373 5 234
31.12.2021 100 557 6 684 4 053

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża (największe zainteresowanie było rzeczywiście w latach tzw. kryzysu światowego), ale i stan pandemii nie zmniejszył zainteresowania osób, które chcą dostać się w szeregi Policji. To ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Więcej informacji znajdziemy pod linkiem: Jak zostać policjantem ►

(KGP)

Powrót na górę strony