Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze w warmińsko-mazurskiej Policji

Data publikacji 26.05.2008

Dzisiaj w szeregi warmińsko-mazurskiej Policji wstąpiło 36 funkcjonariuszy – 14 policjantek i 22 policjantów. To trzecie w tym roku przyjęcia do służby. Jak wynika z rozmów z kandydatami, Policja jest firmą gwarantującą życiową stabilizację i możliwość podniesienia kwalifikacji.

W gronie nowo przyjętych funkcjonariuszy większość stanowią mężczyźni. Dzisiaj w szeregi warmińsko-mazurskiej policji wstępuje ich 22. Niebieski mundur założy też 14 pań. Najwięcej nowo przyjętych policjantów trafi do Oddziału Prewencji komendy wojewódzkiej w Olsztynie. Pozostali policjanci trafią do komend w Ełku, Gołdapi, Olecku, Kętrzynie, Elblągu i Braniewie. Nowych funkcjonariuszy będą miały również jednostki Policji w Olsztynie, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Nidzicy. W tym tygodniu nowo przyjęci funkcjonariusze złożą uroczyste ślubowanie.

Najczęstszym motywem w staraniu się do służby jest niezmiennie to, że kandydaci postrzegają Policję jako firmę gwarantującą życiową stabilizację oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Przypomnijmy - służbę w Policji może pełnić:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
• nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Powrót na górę strony