Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości pod tablicą patrona śląskiej Policji

Data publikacji 12.01.2022

Dzisiaj w siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość poświęcona 57. rocznicy śmierci insp. dra Adama Kocura – patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Pod symboliczną tablicą szef śląskiego garnizonu nadinsp. Roman Rabsztyn złożył kwiaty. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do uczczenia dwóch innych, bardzo ważnych wydarzeń w historii naszego regionu.

Rok 2022 jest szczególny dla województwa śląskiego. W czerwcu upłynie równo 100 lat od powrotu Górnego Śląska do Polski i utworzenia Policji Województwa Śląskiego. To właśnie Głównym Komendantem tej formacji w latach 1926-1928 był insp. dr Adam Kocur. 21 stycznia 2019 roku, w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, został on patronem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dzisiaj, pod tablicą symbolizującą to wydarzenie, odbyła się uroczystość poświęcona 57. rocznicy śmierci insp. dra Adama Kocura. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, wspólnie z Teresą Bracką - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, złożyli tam kwiaty. W uroczystości wzięli udział kapelani policyjni, a oprawę muzyczną zapewnili muzycy z Orkiestry KWP w Katowicach.

insp. dr Adam Kocur to postać, która swoim życiem mogłaby obdzielić kilka innych osób, z których każda miałaby bogatą biografię. Wielki Syn Ziemi Śląskiej i patriota, którego służba człowiekowi epatowała z każdego dnia jego życia. Był to człowiek o otwartym umyśle i sercu, służący innym i myślący zawsze o drugim człowieku. Całe serce włożył w to, aby Polska była krajem wolnym, niepodległym i rozwiniętym. Stanowi postać, którą każdy z nas może sobie stawiać za wzór.

Wybierając insp. dra Adama Kocura patronem KWP w Katowicach wzięto pod uwagę cały jego bogaty życiorys, pełen chwalebnych dokonań. Wyrażono również również wdzięczność i pamięć za jego poświęcenie w służbie Ojczyzny, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz wkład w tworzenie Policji na obszarze Województwa Śląskiego w Niepodległej Polsce.

insp. dr Adam Bronisław Kocur (1894-1965) - jest jedną z najważniejszych postaci w historii śląskiej Policji. Urodził się 1 maja 1894 roku w Kuźni Raciborskiej, na terenie powiatu raciborskiego.

Ukończył studia teologiczne we Wrocławiu oraz prawnicze w Krakowie. Praktykę administracyjną odbywał w Dyrekcji Policji w Katowicach, zaś aplikację sędziowską w Sądzie Powiatowym w Mysłowicach oraz w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W roku 1928 promowany na Doktora Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brał udział w I wojnie światowej jako oficer armii Cesarza Wilhelma II, a następnie walczył w Powstaniu Wielkopolskim, jako dowódca batalionu I Pułku Strzelców Bytomskich. Po zakończeniu II Powstania Śląskiego jako oficer Wojska Polskiego służył w sztabie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska.

W latach 1920-1922 pełnił służbę w Policji Górnego Śląska w stopniu kapitana na terenie: Gliwic, Katowic i Królewskiej Huty (obecnie Chorzów), z kolei w III Powstaniu Śląskim, dowodził akcją rozbrajania niemieckich policjantów i współorganizował Żandarmerię Polową Górnego Śląska. W czerwcu 1922 roku po powrocie w części Górnego Śląska do macierzy, wstąpił do Policji Województwa Śląskiego.

Dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 listopada 1926 roku został mianowany inspektorem i Głównym Komendantem Policji Województwa Śląskiego. Stanowisko to piastował od 2 grudnia 1926 rok do 25 maja 1928 roku.

30 maja 1928 roku został wybrany w wyborach komunalnych na stanowisko Prezydenta Miasta Katowice, piastując ten urząd do wybuchu II wojny światowej.

Adam Kocur był także posłem do Sejmu Śląskiego II-IV kadencji z ramienia Narodowo Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy.

Był również Prezesem Związku Oficerów Rezerwy Województwa Śląskiego i Prezesem Związku Powstańców Śląskich w Katowicach.

Wybuch II wojny światowej spowodował ponowne założenie munduru przez Adama Kocura. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gdzie m.in. pełnił służbę jako dowódca jednostki obrony wybrzeża w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu II wojny światowej, pracował na terenie Niemiec Zachodnich w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy.

Na emigracji ukończył studia ekonomiczne i teologiczne. W roku 1951 przyjął święcenia kapłańskie. Sześć lat później we Frankfurcie nad Menem został Kanclerzem Kurii dla Polaków w Niemczech, gdzie po ciężkiej chorobie 12 stycznia 1965 roku zmarł.

Inspektor Policji Województwa Śląskiego dr Adam Kocur, za swą służbę dla Polski został m.in. odznaczony: Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi kl. 1

  • Uczestnicy uroczystości stojący w szeregu
  • Wiązanka kwiatów
  • Komendant i Pani Prezes składają kwiaty
  • Komendant i Pani Prezes składają kwiaty
  • Muzycy z Orkiestry policyjnej
  • Trębacz z Orkiestry policyjnej
  • Honorowa warta przed tablicą pamiątkową
  • Honorowa warta przed tablicą pamiątkową
  • Plakat 100 rocznicy powstania Policji Województwa Śląskiego
Powrót na górę strony