Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szybka interwencja policji i straży pożarnej zapobiegła możliwemu pożarowi przedszkola

Data publikacji 17.01.2022

Iskry wydobywające się z komina przedszkola w gminie Nowa Wieś Lęborska zauważyli policjanci patrolujący te rejony. Ze względu na silny wiatr i duże ryzyko powstania pożaru oraz przeniesienia się ognia na pobliskie gospodarstwa policjanci niezwłocznie powiadomili straż pożarną i upewnili się, że w pobliżu przedszkola, gdzie znajdują się budynki mieszkalne, nie znajduje się tam nikt potrzebujący pomocy.

Dziś około godziny czwartej nad ranem na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska młodszy aspirant Leszek Lewandowski i starszy sierżant Tomasz Kwidziński z lęborskiej patrolówki, zauważyli, że z komina przedszkola wydobywają się iskry, które spadają na dach budynku i niesione silnym wiatrem przenoszą się na ulicę oraz sąsiednie gospodarstwa. Funkcjonariusze niezwłocznie powiadomili o tym dyżurnego policji oraz straż pożarną. Ze względu na bardzo duże ryzyko powstania pożaru, mundurowi sprawdzili teren przedszkola, oraz sąsiednie budynki, upewniając się, że nie znajduje się tam nikt potrzebujący pomocy.

Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy ugasili rozpalony przez konserwatora ogień w piecu kotłowni i sprawdzili przewód kominowy, z którego wydobywały się iskry. Okazało się, że najprawdopodobniej w wyniku nagromadzonej sadzy zapalił się cały przewód.

Brak drożności przewodów kominowych, w których gromadzi się sadza, jest częstą przyczyną powstania pożarów, które rozprzestrzeniają się na dachy oraz poddasza budynków, powodując wysokie straty materialne i zagrożenie życia. Niedrożność komina może prowadzić do zatrucia się czadem. Dlatego przypominamy o obowiązku regularnego przeglądu i oczyszczania przewodów.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

    cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

    dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

    co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

    co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

(KWP w Gdańsku / kp)

Powrót na górę strony