Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt norweski Biura Kryminalnego KGP

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP realizuje projekt nt. „Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy”, finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).

logo i napis po angielsku Norway Grants

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach prowadzonej przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP współpracy międzynarodowej poprzez sieć ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams - zajmującej się lokalizowaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców, poszukiwanych na podstawie europejskich nakazów aresztowania i/lub czerwonych not INTERPOL). Partnerem inicjatywy jest norweska służba kryminalna KRIPOS (National Criminal Investigation Service).

 

logo norweskej służby kminalnej KRIPOS (National Criminal Investigation Service)

logo ENFAST

 

Założeniem projektu jest przeprowadzenie 3 międzynarodowych konferencji mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności funkcjonariuszy Policji zajmujących się poszukiwaniami celowymi, wymianę informacji w sprawie systemu prawnego i egzekwowania prawa w krajach członkowskich, w celu identyfikacji ewentualnych przeszkód prawnych we współpracy międzynarodowej oraz zrozumieniu różnic legislacyjnych, wymianę najlepszych praktyk (z użyciem najnowszych technologii), doświadczeń operacyjnych, promowanie wspólnych działań państw UE oraz ścisłej współpracy i koordynacji czynności zmierzających do ustalania miejsc pobytu i zatrzymania osób poszukiwanych, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego dzięki wypracowaniu najbardziej efektywnych metod i form współpracy Policji UE, skutkujacych wzrostem liczby zatrzymań najgroźniejszych przestępców oraz budowanie wzrostu zaufania opinii publicznej, dzięki widocznym efektom działania europejskich organów ścigania.

W październiku 2021 r. policjanci zaangażowani w projekt wzięli udział w wizycie studyjnej w Norwegii, podczas której omówili założenia projektu oraz określili dalszy plan działania. Omówiono także dotychczasową współpracę z Policją norweską w zakresie poszukiwań osób, wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Spotkanie studyjne w Oslo. Za stołem siedzą cztery kobiety i trzech mężczyzn i słuchają prelegenta stojącego przed ekranem z wyświetloną prezentacją

Aktualnie trwają przygotowania do pierwszej międzynarodowej konferencji mającej odbyć się w Warszawie w II kwartale 2022 r. Tematem przewodnim przedsięwzięcia będzie międzynarodowa współpraca wewnątrzpolicyjna w zakresie poszukiwania najbardziej niebezpiecznych przestępców. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Policji z ponad 20 krajów UE, EUROPOL, INTERPOL, jak również amerykańskiej agencji federalnej US Marshals, którzy współdziałają ze sobą na co dzień w ramach sieci ENFAST. Z ramienia polskiej Policji, w wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wydziałów Kryminalnych Komend Wojewódzkich Policji. 

(Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP/ mw)

Powrót na górę strony