Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służba w Policji z roku na rok atrakcyjniejsza

Data publikacji 09.02.2022

Choć wymagania pozostają wysokie, a zadań policjantom przybywa, to ilość wakatów w garnizonie opolskim spada. Jeszcze w 2019 roku było ich ponad 100, dziś to około 40. To wszystko pomimo kolejnych fali pandemii, a co za tym idzie, zaangażowania policjantów w powstrzymywanie jej rozprzestrzeniania. Kolejni adepci mogą jednak liczyć na gratyfikacje. To już nie tylko systematycznie podnoszone zarobki. Nowych policjantów zachęca możliwość rozwoju zawodowego, różnorodne szkolenia, nowoczesny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, nowe lub odremontowane komendy i komisariaty aż do możliwości niesienia pomocy innym. Wszystko to sprawia, że Policja jest czymś więcej niż pracą - jest służbą. W dodatku z roku na rok coraz atrakcyjniejszą.

W 2021 roku do służby w opolskiej Policji przyjęliśmy 125 nowych funkcjonariuszy. W 2020 roku ta liczba była jeszcze większa, bo przekroczyła 150 osób. Wszystko to sprawia, że maleje liczba wakatów w naszym garnizonie. Jeszcze w 2019 roku było ich ponad 100, w 2020 ponad 70. W kolejnych latach ta liczba sukcesywnie malała. Aktualnie to około 40 wakatów.

Jednocześnie cały czas prowadzimy dobór. Dokumenty można składać osobiście, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu (wejście od ul. Powolnego 3) w poniedziałek, wtorek i czwartego od godz. 9:00 do 14:00, lub w każdej komendzie powiatowej i miejskiej w godz. 7:30 - 15:30.

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które wynosi około 3 250 złotych brutto. Po szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 4 100 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 •     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 •     który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •     korzystający z pełni praw publicznych;
 •     posiadający  co  najmniej  średnie wykształcenie;
 •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 •     podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przeczytaj więcej na temat zasad doboru i warunków przyjęcia do służby.

 • dwie policjantki stoją obok siebie
 • dwóch policjantów stoi przy radiowozie obok drogi
 • stoi 2 policjantów obok pies
 • 2 policjantów jedzie obok siebie na motocyklach
 • 2 policjantów na rowerach
 • 2 policjantów wychodzi z radiowozu
 • policjant stoi przy radiowozie
 • grupa policjantów z tarczami biegnie
 • policjant siedzi za monitorami komputerów
 • 1 policjant trzyma sztandar drugi salutuje
 • policjantka ślubuje obok sztandar
 • policjant ślubuje w tle poczet sztandarowy
Powrót na górę strony