Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lubuska Policja rośnie w siłę – dołącz do Nas, aby wspólnie dbać o bezpieczeństwo

Data publikacji 01.02.2022

Kogo szukamy? Ludzi o mocnym kręgosłupie moralnym, gotowych do poświęcenia na rzecz drugiego człowieka. Nie wymagamy doświadczenia, a chęci do nauki. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale gwarantujemy, że będzie warto! Nie czekaj i już dziś zrób pierwszy krok, aby dołączyć do ponad 100 tysięcznej formacji dbającej o porządek i bezpieczeństwo obywateli.

O sile każdej formacji decydują ludzie, którzy ją tworzą. Nie inaczej jest z Policją. W roku 2021 przekroczyliśmy „magiczną barierę” 100 tysięcy przyjętych do służby funkcjonariuszy, co oznacza osiągnięcie rekordowego stanu zatrudnienia w Polskiej Policji. Ubiegły rok okazał się również szczególny dla Lubuskiej Policji, która w swoich szeregach powitała 250 mundurowych, co w porównaniu z rokiem 2020 stanowi wzrost o 70 osób. W 2022 roku nie zwalniamy tępa – koleje przyjęcia przed nami! Najbliższe w planowane jest na dzień 7 marca. Kogo szukamy? Ludzi o mocnym kręgosłupie moralnym, gotowych do poświęcenia na rzecz drugiego człowieka. Nie wymagamy doświadczenia, a chęci do nauki. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale gwarantujemy, że będzie warto! Pamiętaj jednak, że aby rozpocząć proces rekrutacji, należy spełnić wymogi formalne. Zgodnie z artykułem 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, służbę w formacji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Co dajemy Ci w zamian?

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie brutto po szkoleniu podstawowym od 4 300 złotych.
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 • prestiż zatrudnienia;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

W całej Polsce, w tym również w województwie lubuskim, komórki zajmujące się doborem do służby są do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Zapraszamy do kontaktu z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numerami telefonów:

 • 47 791 1260
 • 47 791 1261
 • 47 791 1262
 • 47 791 1253.

Więcej informacji o aktualnych kryteriach doboru znajdziesz na stronie:

https://lubuska.policja.gov.pl/go/prac/sluzba-w-pol/3580,Dobor.html

Czekamy właśnie na Ciebie!

 

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

 • Policjanci ślubują na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • Policyjny helikopter
 • Policyjny technik robi zdjęcia
 • Policjanci ruchu drogowego mierzą prędkość
 • Policjantka - przewodnik psa
 • Młoda policjantka ślubuje na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • Młodzi adepci podczas ślubowania
 • Poczet sztandarowy podczas przemarszu
 • Ulotki zachęcające do wstąpienia w szeregi Lubuskiej Policji
Powrót na górę strony