Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Śląska Policja podsumowała 2021 rok

Data publikacji 01.02.2022

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę śląskiej Policji w 2021 roku. W odprawie uczestniczył zdalnie Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz w imieniu Marszałka-Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś. Podczas wideokonferencji zaprezentowano wyniki osiągnięte przez śląskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Szef śląskich policjantów nadinsp. Roman Rabsztyn nakreślił również główne cele i priorytety na najbliższy okres.

W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, w imieniu Marszałka-Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś, naczelnicy: Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji oraz katowickiego wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Goście łączyli się z uczestnikami odprawy w sposób zdalny ze swoich siedzib. Odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn wraz ze swoimi zastępcami: insp. Mariuszem Krzystyniakiem - kierującym pionem kryminalnym, insp. Dominikiem Łączykiem - nadzorującym pion prewencji oraz insp. Arturem Bednarkiem, który nadzoruje pion logistyki.

Na odprawie przedstawiono podsumowanie 2021 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają śląscy policjanci, generał Roman Rabsztyn omówił dzień z życia śląskiego garnizonu. Codziennie do służby kierowanych jest średnio ponad 2400 policjantów, w tym blisko z 550 samej drogówki. Tylko w ciągu jednego dnia stróże prawa podejmują ponad 2000 interwencji, wykrywają prawie 250 przestępstw i blisko 3000 wykroczeń, zatrzymują na gorącym uczynku ponad 30 osób i przedstawiają przeszło 100 zarzutów.

Stan etatowy garnizonu śląskiego (na dzień 31.12.2021 r.) to 12 469 etatów policyjnych i 1 246 etatów korpusu służby cywilnej. Służbę pełni 12 245 policjantek i policjantów oraz 1 201 pracowników korpusu służby cywilnej. W 2021 roku przyjęto do służby 875 osób, to aż o 445 więcej, niż w roku poprzednim.

W związku z pandemią koronawirusa od dnia 7 marca 2020 r. uruchomiono całodobowe Centrum Operacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, które działało również w 2021 roku. W centrum służbę pełnią policjanci Sztabu Policji KWP, a także mundurowi pionu kryminalnego i prewencji. Do zadań Centrum Operacyjnego należy m.in. zbieranie i analizowanie danych dotyczących kwarantanny oraz izolacji osób na terenie woj. śląskiego, tworzenie informacji dobowych przesyłanych do Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji i realizacja poleceń tego Centrum oraz współpraca z innymi podmiotami i służbami zaangażowanymi w walkę z epidemią.

W roku 2021 odnotowaliśmy 2196 wypadków drogowych, co oznacza spadek o prawie 200 w stosunku do roku 2020. W wypadkach tych rannych zostało 2572 osób (2730 rannych w roku 2020), a śmierć poniosło 145 osób (mniej o 44 w porównaniu do 2020 roku). Zmniejszyła się również liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych, których odnotowaliśmy 552 (690 wypadków w 2020 roku). W wypadkach zginęło 41 osób (67 pieszych w 2020). Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili prawie 940 tysięcy kontroli trzeźwości kierujących. Rok 2021 był pracowity dla policjantów specgrupy SPEED, którzy ujawnili łącznie prawie 93,5 tysiąca wykroczeń, zatrzymali 215 nietrzeźwych kierujących, 913 uprawnień do kierowania i 2897 dowodów rejestracyjnych. Mundurowi nie zwalniają tempa i w tym roku także z całą stanowczością będą reagować na niezgodne z przepisami zachowania na drodze.

W 2021 roku policjanci reagowali na zgłoszenia nanoszone przez mieszkańców w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku funkcjonowania KMZB na Śląsku naniesiono ponad 250 tysięcy zgłoszeń. Zgłoszenia najczęściej dotyczyły miejsc przekraczania dopuszczalnej prędkości, miejsc nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

W minionym roku na terenie woj. śląskiego realizowano szereg wojewódzkich kampanii społecznych: "Mamo! Tato! Tutaj jestem",  "Naturalnie, że chronimy", "Wylogowani", "Pracuj Fair Play ".

Rok 2021 to 117 256 stwierdzonych przestępstw, natomiast 75% z nich to przestępstwa wykryte. Zmniejszyła się ogólna liczba przestępstw stwierdzonych. Miniony rok to także mniej kradzieży z włamaniem, spadek liczby rozbojów oraz bójek i pobić. W ramach prowadzonych postępowań karnych śledczy zabezpieczyli u przestępców mienie o wartości prawie 100 milionów złotych oraz prawie 600 kilogramów środków odurzających. Jak podkreślił Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji bardzo ważną kategorią, na której skupiają się policjanci, są cyberprzestępstwa, które stanowią obecnie spory problem.

Podczas odprawy rocznej omówiono również zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także przybliżono wyzwania, jakie stoją przed śląską Policją w roku 2022. Najważniejsza inwestycja związana z modernizacją obiektów Policji to zakończona i oddana do użytku budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Koszt inwestycji to ok. 55 mln zł.

W 2021 roku garnizon śląski wzbogacił się o 138 nowych pojazdów - radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, a także pojazdów specjalistycznych.

Odprawy roczne odbyły się również w komendach miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego:

- Bytom

- Mikołów

- Piekary Śląskie

- Siemianowice Śląskie

- Świętochłowice

 

 • Slajd z prezentacji - dzień z życia garnizonu śląskiego
 • Slajd z prezentacji - stan zatrudnienia
 • Slajd z prezentacji - przyjęcia do służby w Policji
 • Slajd z prezentacji - skargi
 • Slajd z prezentacji - przestępczość ogółem
 • Slajd z prezentacji - przestępczość kryminalna
 • Slajd z prezentacji - bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Slajd z prezentacji - czas reakcji na zdarzenia
 • Slajd z prezentacji - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Slajd z prezentacji - profilaktyka społeczna
 • Slajd z prezentacji - działania związane z pandemią Covid19
 • Slajd z prezentacji o treści: Wydział Inwestycji i Remontów KWP - KMP w Sosnowcu, ul. Janowskiego działka 3634
budowa nowej siedziby
- realizacja zadania w latach – 2016 - 2022
- wartość WKI – 55 336 186 zł
- wartość umowy na roboty budowlane – 49 298 447 zł
Koszt robót budowlanych wyniósł łącznie od początku realizacji
– 44 646 823 zł
Powrót na górę strony