Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgrupowanie Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet

Data publikacji 07.02.2022

W Muszynie w dniach 18-22 stycznia 2022 r. odbył się obóz taktyczno-kondycyjny mający na celu ustalenie składu kadry Reprezentacji Polskiej Policji Kobiet na rok 2022. W obozie uczestniczyło 21 funkcjonariuszek oraz sztab szkoleniowy po kierownictwem selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego z BKS KGP oraz trenerki Izabeli Zdonek z KWP Łódź. Policjantki, które wzięły udział w zgrupowaniu, na co dzień służą w jednostkach na terenie całego kraju i oprócz pracy w Policji trenują w klubach piłkarskich na różnych szczeblach piłkarskich kobiecych rozgrywek 1-4 ligi.

Obóz rozpoczął się 18 stycznia br. wieczorem. Po przyjeździe do Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego PZN „Nestor” w Muszynie, uczestniczki obozu, które na co dzień pracują w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Krakowie, Radomiu, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku oraz w Rzeszowie, wyszły na pierwszy trening. Trenerzy przyglądali się bacznie każdemu wykonywanemu ćwiczeniu, zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Profesjonalizm, skuteczność oraz technika zawodniczek reprezentacji stanowi ogromne przełożenie na osiągane wyniki. W trakcie obozu funkcjonariuszki wzięły udział w 7 jednostkach treningowych, na których pracowano nad techniką i taktyką gry na hali. Na koniec obozu został rozegrany turniej towarzyski pomiędzy zawodniczkami biorącymi udział w zgrupowaniu. Sport a w szczególności piłka nożna dla środowiska policyjnego odgrywa istotne znaczenie, popularyzuje aktywność fizyczną i zacieśnia relacje pomiędzy funkcjonariuszami Policji. Dla funkcjonariuszek na pierwszym miejscu znajduje się służba, na kolejnym rozwijanie sportowych pasji, dlatego też policjantki, które chcą grać w reprezentacji polskiej Policji, muszą wykazywać się profesjonalizmem podczas gry w piłkę nożną, ale również, co istotne, osiągać bardzo dobre wyniki w codziennej służbie, wzorowo realizując postawione przed nimi zadania.

Głównym celem zgrupowania było uzupełnienie podstawowego składu, który będzie reprezentował polską Policję podczas nadchodzących turniejów piłkarskich w kraju oraz za granicą. Już w marcu 2022 roku Reprezentacja Polskiej Policji Kobiet weźmie udział w jakże ważnym dla środowiska policyjnego „XII Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych
w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji pod Patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej”, którego współorganizatorem jest Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. W związku z sytuacją pandemiczną uroczyste otwarcie turnieju oraz mecze turniejowe podczas zawodów im. podkom. Andrzeja Struja odbędą się równolegle w sześciu obiektach sportowych m. st. Warszawy z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Szczególne podziękowania Reprezentacja polskiej Policji kobiet kieruje dla organizatora obozu i selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego „Pułka”, który jak zwykle stanął na wysokości zadania przygotowując perfekcyjnie zgrupowanie z zachowaniem wszelkich zasad pandemicznych. Dziękujemy również Bogdanowi Kałuckiemu Dyrektorowi Ośrodka Wypoczynkowego Polskiego Związku Niewidomych „Nestor” w Muszynie za gościnne przyjęcie reprezentacji oraz włodarzy hal sportowych Muszyna i Złoczywska.

Słowa uznania należą się Stołecznej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, która wsparła pobyt reprezentacji w Muszynie pokrywając koszty wynajęcia obiektów sportowych oraz Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który wypożyczył stroje sportowe oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia profesjonalnych treningów.

Do udziału w tym jednym z największych turniejów służb mundurowych w piłce nożnej na świecie serdecznie zapraszamy policyjne reprezentacje oraz drużyny ze służb mundurowych.


Komunikat Zawodów XII Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkomisarza Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji pod Honorowym Patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Cel organizowanego Turnieju:Turniej ma na celu upamiętnienie bohaterstwa funkcjonariusza Policji, który 10 lutego 2010 roku, będąc na urlopie wypoczynkowym, podjął interwencję wobec dwóch mężczyzn demolujących przejeżdżający tramwaj. Zginął od ciosów nożem zadanych przez jednego z napastników, wypełniając rotę policyjnego ślubowania do końca. Pozostawił rodzinę oraz osierocił dwie małoletnie córki. Dla środowiska policyjnego to bardzo istotne wydarzenie, kształtujące kulturę organizacyjną formacji. Turniej popularyzuje również sport, a w szczególności piłkę nożną, która to dyscyplina cieszy się największym zainteresowaniem w środowisku policyjnym jak również wśród służb mundurowych RP.

Organizatorzy: : Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Komenda Stołeczna Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Polski  Związek Piłki Nożnej, Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP, Zarząd Główny NSZZ Policjantów oraz Urzędy Dzielnic m. st. Warszawy: Bielany, Bemowo, Mokotów, Praga Północ, Wola oraz Ochota. 

Data i miejsce: 15-18 marca 2022 roku. Z uwagi na sytuację pandemiczną zawody zostaną rozegrane w 6 miejscach, aby ograniczyć liczbę osób. Hala Sportowa CRS Bielany, ul. Lindego 20, Hala Sportowa OSiR Dzielnicy Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, Hala Sportowa DOSiR Dzielnicy Praga Północ, ul. Szanajcy 17/19, Hala Sportowa „Koło” OSiR Dzielnicy Wola,
ul. Obozowa 60, Hala Sportowa LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego Dzielnicy Ochota, ul. Skarżyńskiego 8, Hala Sportowa OSiR Dzielnicy Mokotów, ul. Niegocińska 2A.

Zasady uczestnictwa w Turnieju: W Turnieju mogą uczestniczyć drużyny ze wszystkich rodzajów służb mundurowych z Polski. W zespołach mogą wystąpić zawodnicy służący/pracujący tylko w z głoszonej do zawodów komórce macierzystej. W turnieju może wziąć udział tylko jeden zawodnik w drużynie, który jest zgłoszony do zawodowych rozgrywek ekstraklasy,
1 ligi oraz 2 ligi!!!!!!!
Organizator może wyrazić zgodę na udział w zawodach drużynom spoza służb mundurowych reprezentujących min. partnerów oraz mediów. Drużyna startująca w Turnieju na żądanie organizatora zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający przynależność zawodnika/zawodniczki do danej formacji. Udział zawodników niebędących funkcjonariuszami, pracownikami lub emerytami ze zgłoszonych reprezentacji jest jednoznaczny z wykluczeniem drużyny z rozgrywek. Drużyny mogą liczyć do 12 zawodników wraz z kierownikiem/trenerem (mogą być grający). Uczestnicy Turnieju powinni być zaszczepieni przeciw SARS-CoV2 lub przedstawić aktualny test (certyfikat) potwierdzający, że zawodnik jest zdrowy.

Termin zgłoszenia: Oficjalne zgłoszenie drużyn do udziału w Turnieju zostało wyznaczone przez organizatorów zawodów do 28 lutego 2022 roku. W zgłoszeniu proszę podać nazwę drużyny i liczbę zawodników, kolory strojów oraz dane kierownika reprezentacji z numerem telefonu i e-mailem oraz podpisane przez zawodników zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku. Informacja o stopniu zaszczepienia całej reprezentacji będzie dla organizatorów bardzo pomocna.

Losowanie grup: Uroczyste losowanie grup turniejowych w kategorii kobiet i mężczyzn odbędzie się 10 marca 2022 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150 w Warszawie.

Spotkanie kierowników drużyn:  odprawa kierowników ekip odbędzie się 15 marca 2022 roku o godz. 19.00 w Hotelu ATOS w Hotelu Łazienkowskim, ul. 29 listopada 3B w Warszawie.

Rozgrywki grupowe i finałowe: Mecze grupowe odbędą się w sześciu obiektach sportowych  jw. zgodnie z harmonogramem gier oraz regulaminem Turnieju, natomiast mecze fazy pucharowej w dwóch obiektach: Hali CRS Bielany, ul. Lindego 20 oraz Hali OSiR „Koło” Dzielnicy Wola, ul. Obozowa 60.

Uroczyste otwarcie Turnieju:  Gala otwarcia zawodów odbędzie się 16 marca 2022 roku o godz. 10.00 równolegle w sześciu obiektach sportowych z udziałem drużyn, które wylosowały dany obiekt. Kierownicy drużyn występują podczas uroczystości otwarcia zawodów w umundurowaniu wyjściowym, natomiast pozostali zawodnicy w jednolitych strojach sportowych.

Uroczyste zakończenie Turnieju:  Uroczysta Gala zakończenia zawodów odbędzie 18 marca 2022 roku od godz. 14.00 w Hali Centrum  Rekreacyjno-Sportowego Dzielnicy Bielany, ul. Lindego 20.

UWAGA: Wzorem lat ubiegłych organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą do startujących w Turnieju reprezentacji o przekazanie na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pamiątek, gadżetów swoich formacji, które przeznaczone zostaną na cele charytatywne Fundacji.

Podczas ceremonii uroczystego otwarcia i zakończenia turnieju oraz meczów grupowych i finałowych obowiązywać będą obostrzenia związane z Pandemią COVID-19.

Opłata za udział w turnieju: Wpisowe w kwocie 500 złotych od biorącej udział w zawodach drużyny z Polski należy wpłacić na konto Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa nr 76 2130 0004 2001 0522 7574 0001 z dopiskiem „Wpisowe-Turniej Struja 2022” lub osobiście w czasie trwania przedsięwzięcia. Faktury w formie noty księgowej zostaną wystawione zainteresowanym drużynom w trakcie Turnieju.

Zakwaterowanie: Hotel ATOS, PORTOS, ARAMIS ul. Mangalia 1, 02-758 Warszawa – kontakt: tel.: +48 22 207 70 00, e-mail: atos@starthotel.pl, Hotel Łazienkowski ul. 29 listopada 3B, 00-465 Warszawa - kontakt; tel.: +48 22 851 02 32, kom. +48 512 105 156, e-mail: hotel.lazienkowski@cul.com.pl.

Wszelkich informacji związanych z wydarzeniem udzieli Państwu pomysłodawca i koordynator ds. organizacji Turnieju Andrzej Kuczyński, tel. 725 211 165, e-mail: ipa.pulkownik@o2.pl

(BKS)

Powrót na górę strony