Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Aktywni Błękitni” razem z KWP Bydgoszcz

Data publikacji 08.02.2022

Bezpieczeństwo nad wodą oraz promocja proekologicznego zachowania i korzystaniaz zasobów wodnych wśród dzieci, a także młodzieży są przedmiotem wspólnych działańw ramach programu „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”. Organizatorem tego projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gdańsku i Bydgoszczy. Od kilku lat partnerami tego programu jest również Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Kilka lat temu została nawiązana współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z ich regionalnymi zarządami w Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie w obszarze działań edukacyjno–profilaktycznych pn. „Aktywni Błękitni”. Zgodnie z założeniami program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. KWP w Bydgoszczy nie jest jedyną służbą odpowiedzialną za bezpieczeństwo na akwenach oraz terenach przywodnych. Zaproszenie do partnerstwa w projekcie otrzymały również Straż Pożarna i WOPR. Program ten uzyskał patronat m.in.: Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Infrastruktury, Ministra Klimatu i Środowiska, Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty. Rola podmiotów, biorących udział w programie, polega na uczestnictwie w prowadzonych zajęciach edukacyjnych oraz ewentualnych pokazach plenerowych. Według założeń rolę Policji upatruje się w kilku aspektach:

  • promocja proekologicznego zachowania i budowanie poprawnych nawyków bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży,
  • propagowanie bezpiecznej rekreacji nad wodą i reguł bezpiecznego uprawiania sportów wodnych.

Dodatkową wartością programu jest współpraca szkoły z rodzicami uczniów oraz społecznościami lokalnymi działającymi systematycznie i planowo na rzecz edukacji ekologicznej, w szczególności w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Współpraca na tym gruncie działa w obie strony, czego dowodem jest czynny udział RZGW w Bydgoszczy w akcjach edukacyjno–informacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Każdego roku w marcu obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Z tego też powodu oraz w ramach programu „Aktywni Błękitni” RZGW w Bydgoszczy i Gdańsku zapraszają do wzięcia udziału w konkursach adresowanych do głównych odbiorców programu. „Uchwyć wodę” to propozycja Wód Polskich w Bydgoszczy, gdzie wszelkie informacje dotyczące założeń konkursu oraz regulamin są dostępne pod linkiem https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1223-konkurs-dla-uczniow-wody-podziemne-niewidzialny-skarb, zaś konkurs RZGW w Gdańsku to „Wody podziemne - niewidzialny skarb” szczegóły tego projektu dostępne są na stronie  www.gdansk.wody.gov.pl  w zakładce Nasze działania – AKTYWNI BŁEKITNI.

Powrót na górę strony