Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mobilny zestaw monitoringu wesprze działania mazowieckich policjantów

Data publikacji 10.02.2022

Specjalny system kamer umożliwiający rejestrację obrazu oraz jego zdalną transmisję do komputera trafił do mazowieckich policjantów. Umożliwi on dozorowanie miejsc, do czego dotychczas angażowani byli policjanci, wykorzystywany będzie w trakcie imprez masowych oraz do ujawniania wykroczeń.

Wczoraj w sali tradycji KWP zs. w Radomiu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą
w Radomiu insp. Jakub Gorczyński oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego p. Dariusz Brzezicki. W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste przekazanie mobilnego zestawu monitoringu, który będzie wykorzystywany na terenie garnizonu mazowieckiego. Sprzęt został zakupiony przez Zarząd Wojewódzki NSZZP w Radomiu dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z funduszu prewencyjnego PZU S.A. W skład zestawu wchodzi m.in. system kamer umożliwiający rejestrację obrazu oraz jego zdalną transmisję do komputera.

Inicjatorem pozyskania ww. sprzętu był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Jakub Gorczyński. W codziennej służbie mazowieccy policjanci niejednokrotnie realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, które wymagają zaangażowania znacznych sił. Przykładem takich czynności może być nadzorowanie ujawnionych nielegalnych składowisk odpadów. W celu zobrazowania skali zjawiska należy stwierdzić, że w 2020 roku policjanci garnizonu mazowieckiego łącznie poświęcili w tym celu 7285 godzin.

Pozyskany sprzęt umożliwi dozorowanie takich miejsc w formie zdalnej, a tym samym ograniczenie liczby policjantów angażowanych do tych czynności. Ponadto, urządzenie może być również używane podczas imprez masowych, jak również w celu ujawniania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami oraz w procesie eliminacji wybranych kategorii zgłoszeń odnotowanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Sprzęt znajduje się aktualnie na stanie KWP zs. w Radomiu. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających jego wykorzystanie, będzie przekazywany do jednostek organizacyjnych Policji na terenie garnizonu mazowieckiego.

Powrót na górę strony